Начало / Акцент Евро Финансиране / Проектонаредба допълва мярка 10 от ПРСР със субсидии за пчелни семейства

Проектонаредба допълва мярка 10 от ПРСР със субсидии за пчелни семейства

пчелин

Земеделското министерство публикува дългоочаквания от пчелари и земеделски производители проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Виж ТУК)

Нормативът е допълнен с въвеждане на ново направление по мярката – „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“. Направлението е насочено към опазване на биоразнообразието в страната.

Бъдещите бенефициенти трябва да отглеждат поне 51 вида растения, които са медоносни. Предвидено е сключването на договори между земеделските производители и регистрираните в Агенцията по храните с поне 20 пчелни семейства пчелари. Предвидената субсидия е 129.48 евро на хектар. Ставката е изчислена на база пропуснати ползи и допълнителни разходи, като са отчетени пропуснати ползи от намален добив поради ограничения в използваните препарати за растителна защита и допълнителни разходи, свързани с осигуряване на необходимия брой пчелни семейства за дейностите по направлението.

В проектонаредбата са заложените изисквания за ограничения при използването на препарати за растителна защита и разнообразие на отглежданите култури.

Кандидати по направлението могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Стопаните трябва да имат сключен договор с пчелар/и с регистриран пчелин/и по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По направлението могат да кандидатстват и собственици на регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност пчелин с най-малко 20 пчелни семейства.

С цел осигуряване на достатъчно количество медоносна растителност е определена гъстота на паша от най-малко едно пчелно семейство на 0,5 ха, посочва в мотивите си към проектонаредбата зам.-министър Васил Грудев. Пчелините трябва да са разположени на отстояние до 1 км от площите, върху които ще се извършват дейности по направлението.

Други промени в наредбата са свързани с изискванията, които трябва да спазват кандидати по направление „Контрол на почвената ерозия“, за дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи и за получаване на компесанторно плащане след първата година.

Предвид постъпило писмо от страна на Българско дружество за защита на птиците, с искане за промяна в обхвата на местообитанията на зимуващи гъски и червеногуша гъска, е предвидена възможност за предоставяне на специализиран слой към Държавен фонд „Земеделие“, който може да бъде ограничен до площи, които в максимална степен отговарят на целите на направлението за опазване на застрашените видове птици, сочи Васил Грудев.

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.