Начало / Акцент Евро Финансиране / Проектът на наредбата за прилагане на подмярка 6.3 най-после публикуван

Проектът на наредбата за прилагане на подмярка 6.3 най-после публикуван

Птицевъдството не е приоритетно, проекти за производство на тютюн не се допускат

козиНай-после проектът на наредбата за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ най-после е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието и храните – ТУК.

Целта на подмярка 6.3 е икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите.

Не се подпомагат проекти, свързани с производството на тютюн. Към приоритетните подотрасли на животновъдството са изключени птицевъдите. Биологичното производство е приоритетно, ако е сертифицирано.

Кандидатите трябва да докажат, че 33% от доходите/приходите им през 2015 г. са били от земеделска дейност.

Финансови условия: Помощта е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Приоритет по мярката се предоставя за проекти на земеделски стопани, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни; отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Етерично- маслени култури“ ;  притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни; притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата, посочва в мотивите си зам.-министър Васил Грудев.

 

ВИЖ СЪЩО

До дни компенсират овощари с 63 хил. лв.

Допълнителен финансов ресурс от 63 000 лв. за унищожени овощните насаждения одобри УС на ДФЗ, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.