Начало / Акцент Евро Финансиране / Проект от хидромелиоративен инженер ще се изисква от кандидатите по мярка 4.1, решили да инвестират в напояване

Проект от хидромелиоративен инженер ще се изисква от кандидатите по мярка 4.1, решили да инвестират в напояване

Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури

домати, капково напояванеМножество изисквания пред инвестициите в напоителни съоръжения и оборудване в проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъдат поставени пред кандидатите. Става въпрос за нови условия, които не стояха при предишния прием по подмярката и които ще залегнат като промени в Наредба 9, съобщава фондация „ИнтелиАгро“. 

Вече е известно, че подмярка 4.1 ще бъде отворена на 10 октомври и затворена след четири седмици.

Субсидираните инвестиции в напоителни съоръжения и оборудване ще са възможни ако са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район. Новите планове за управление на речните басейни на 4-те басейнови дирекции в страната за периода 2016-2021 г. са публикувани на електронната страница на Министерството на околната среда и води – виж ТУК.

За да бъде допустима инвестицията в напоителни съоръжения и оборудване, кандидатът трябва да предвиди уреди за измерване на потреблението на вода.

Допустими са инвестиции в рехабилитация на съществуващи съоръжения, но те трябва да доказват икономии на вода от минимум 15%;

Когато инвестициите са свързани с увеличаване на напояваните площи се прилагат допълнителни изисквания, свързани с източника на използваната вода и икономиите, които трябва да бъдат постигнати;

Необходимо е проектната документация да бъде придружена от разработен инженерен проект от строителен инженер по хидромелиоративно строителство, вписан в регистъра на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.

Вече няма да е възможно доказването на СПО (стандартен производствен обем)  с намерения за засаждане;

Максималната субсидия за един проект е в размер на 60% от стойността на инвестицията. Изключение има само за колективните инвестиции, където тя може да достигне 70%;

Максималният размер на разходите за един проект и за един бенефициент за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. е 1 000 000 евро.

Отпада предимството в критериите за оценка за проекти в преход към биологично производство.

В критериите за оценка се добавят два нови – носещи по 2 точки:

– за проекти с инвестиции за напояване представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;

– за проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при  използване на водните ресурси.

Периодът на прием на проекти вече не може да бъде по-кратък от 30 дни и не може да бъде обявен по-малко от 30 дни преди стартирането му.

Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури.

 

ВИЖ СЪЩО

За твърда финансова подкрепа на пчеларите в следващата ОСП настоява наш евродепутат

Заради осигуряване на услугата „опрашване“ Момчил Неков внесе искане секторът да получава директни и обвързани …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.