Производителите на канабис ще получават разрешение от министъра за срок от 3 години

Публикуван е проект на Наредба за отглеждане на растения от рода на конопа

Производителите на канабис ще получават разрешение за дейността си от земеделския министър за срок от 3 години. Данни за тях или фирмите им ще бъдат публикувани в официален общодостъпен регистър. Това е  залегнало в Проекта на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

За да получи разрешение от земеделския министър, фермерът подава заявление, в което посочва фирмени данни или адреса си, ако е физическо лице, площите и номер и дата на регистрацията (пререгистрацията) му като земеделски производител. Освен това стопанинът не трябва да е бил осъждан по определени членове от Наказателния кодекс. Производителят трябва да подпише също така декларация, че няма да прибира разделно, използва или преработва части от конопеното растение (листата и/или цветните и плодните).

Комисия, назначена от министъра, ще разрешава или отказва производството на канабис на съответния земеделец. Разрешението ще е валидно за период от 3 години.

Притежателите на разрешение трябва да представят в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ежегодно в срок до 30 юни етикетите от опаковката на семената и документи за качеството на посевния материал. В 10-дневен срок от всяко засяване се подава справка по образец за действително извършена сеитба на семената. Отново в 10-дневен срок след прибиране на конопените растения от всяка реколта се декларира вида и количеството на  продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите площи и идентификационни данни за складовите помещения. В 10-дневен срок след реализиране на продукцията на растенията се представя заверено копие на разходооправдателен документ, удостоверяващ продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.

Производителят на канабис трябва също така да разполага с официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни.

 

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0