Начало / Акцент Евро Финансиране / Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за  втори път обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

 

В условията за кандидатстване по процедурата “ Насърчаване на предприемачеството“  са внесени следните промени :

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е намален от 391 166 на 200 000 лева

Максималният интензитет на помощта е намален от 90% на 80%

Измененията относно допустимостта на кандидата са :

 • Регистрацията на фирмата трябва да е направена след 12.2016 г.
 • Към датата на кандидатстване записаният капитал трябва да е равен на мин. 20% от общо допустимите разходи по проекта

 Добавят се следните  допустими сектори :

 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • С14 „Производство на облекло“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

 От допустимите дейности се изключва :

 • Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.

Приоритет по тази процедура ще бъде даван на проекти :

 • изпълнявани от жени предприемачи – 2т.;
 • подадени от лица до 29 г. и от лица над 50 г. – 5т.
 • изпълнявани на територията на северозападен район – 6т. 

(за да получите  максималният брой точки по този критерии предприятието Ви трябва да е регистрирано на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик,Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези области.)

 • Съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализиция

(за да получите  максималният брой точки по този критерии проектът Ви трябва да се изпълнява в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация или да попада в приоритетните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за съответния район)

 

Общественото обсъждане на Условията за кандидатстване продължава до 29 декември.

ВИЖ СЪЩО

МЗХ

МЗХГ: Заповедите и мерките за ограничаване на чумата се базират на закон

Във връзка с твърденията, че заповедите и мерките за ограничаване на огнищата с чума по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.