Начало / Акцент Евро Финансиране / Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за  втори път обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

 

В условията за кандидатстване по процедурата “ Насърчаване на предприемачеството“  са внесени следните промени :

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е намален от 391 166 на 200 000 лева

Максималният интензитет на помощта е намален от 90% на 80%

Измененията относно допустимостта на кандидата са :

 • Регистрацията на фирмата трябва да е направена след 12.2016 г.
 • Към датата на кандидатстване записаният капитал трябва да е равен на мин. 20% от общо допустимите разходи по проекта

 Добавят се следните  допустими сектори :

 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • С14 „Производство на облекло“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

 От допустимите дейности се изключва :

 • Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.

Приоритет по тази процедура ще бъде даван на проекти :

 • изпълнявани от жени предприемачи – 2т.;
 • подадени от лица до 29 г. и от лица над 50 г. – 5т.
 • изпълнявани на територията на северозападен район – 6т. 

(за да получите  максималният брой точки по този критерии предприятието Ви трябва да е регистрирано на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик,Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези области.)

 • Съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализиция

(за да получите  максималният брой точки по този критерии проектът Ви трябва да се изпълнява в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация или да попада в приоритетните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за съответния район)

 

Общественото обсъждане на Условията за кандидатстване продължава до 29 декември.

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.