Начало / Акцент Евро Финансиране / Променят сроковете и методиките за сортоизпитване с нова наредба

Променят сроковете и методиките за сортоизпитване с нова наредба

фасулЗаради нови директиви на ЕС, Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на България ще бъде променена. Това се вижда от проекта на наредба за изменение и допълнение на досега действащия норматив, който е публикуван на страницата на Министерството на земеделието и храните.

Една от промените касае досегашния чл. 18, който в новия вариант гласи, че „срокът на сортоизпитването за РХС (различимост, хомогенност и стабилност) и БСК (биологични и стопански качества) е не по-малък от две години.“

Промените продължават така: „Срокът за сортоизпитване за БСК за многогодишни житни и бобови треви започва да тече една година след годината на засяването им; За овощни и ягодоплодни – срокът за изпитване за БСК започва да тече след встъпване на сорта в плододаване. Срокът за изпитване на сортовете за БСК може да бъде удължен до четири години, когато резултатите от изпитването варират през годините на сортоизпитването и заявителят желае продължаването му.“

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 се въвежда Директива за изпълнение 2015/1168/ЕС на Комисията от 15 юли 2015 година по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове. С проекта на наредба се правят и корекции в количествата семена, изисквани за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност и за биологични и стопански качества, които се налагат от промените в методиките за сортоизпитване.

Освен това, сроковете за сортоизпитване за биологични и стопански качества са прецизирани с цел облекчаване на бизнес операторите и промотиране на иновациите в селекцията.

 

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

Слоят площи за подпомагане ще се публикува и в Държавен вестник

Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и предлага на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *