Начало / Акцент Евро Финансиране / Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР 2014-2020 ще стартира до края на 2015 г.

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР 2014-2020 ще стартира до края на 2015 г.

До края на 2015 година се очаква да стартира първият прием на проектни предложения по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Процедурата ще осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и ще подобри работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси. Чрез постигане на целите ще се подобри качеството на работните места и ще се увеличи производителността на труда в предприятията. Приемът на проектни предложения ще се извършва в рамките на няколко крайни срока. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 млн. лв.

Допустими кандидати ще бъдат всички микро, малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели. При разработване на проектното си предложение всеки кандидат трябва да съобрази следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 левa

Интензитетът на безвъзмездната помощ е до 100%, като за бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране. За бенефициенти големи предприятия интензитетът на безвъзмездната помощ е до 80% , като минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Много важно за кандидатите ще бъде условието, че трябва да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията за период от 6 месеца след приключване на проекта. Целева група в контекста на процедурата се явяват заетите в предприятията лица.

Дейностите по процедура „Добри и безопасни условия на труд“, които ще получат подпомагане са следните:

  • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, включително възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
  • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
  • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

– Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

– Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

– Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

– Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

– Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика;

  • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.;

 Тук е изключително важно да се уточни, че задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, няма да бъде допустима дейност по настоящата процедура.

Повече информация и отговори на вашите индивидуални въпроси по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 може да получите от нашите експерти.

Последвайте ни и на нашата Фейсбук страница, за да имате достъп до най-актуалната информация свързана с финансирането на Вашия проект навсякъде и по всяко време!

ВИЖ СЪЩО

За последно през 2018-а земеделските министри ще обсъдят новата ОСП, фипронила, климата

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.