Начало / Акцент Евро Финансиране / Процедура „Развитие на клъстери в България“ е отворена за кандидатстване до 28.04.2017 г.

Процедура „Развитие на клъстери в България“ е отворена за кандидатстване до 28.04.2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Допустими за финансиране са дейности по три компонента, а именно:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера:

  • Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера;
  • Повишаване капацитета на административното тяло  на клъстера  за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики.

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация:

  • Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:

  • Насърчаване на клъстерния маркетинг:

  • Публичност и визуализация на проекта;
  • Одит на проекта.

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау:

  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности;

Приложимите режими на държавна/минимална помощ са: 

По Компонент 1 и Компонент 2 – „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013;

По Компонент 3 – регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.04.2017 г.

 

ВИЖ СЪЩО

ДФЗ: 89% от помощта за горивата са изплатени

ДФ „Земеделие“ преведе първи транш в размер на близо 73 млн. лв. (72 864 453 лв.) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.