Начало / Акцент Евро Финансиране / Публикувани са насоки и условия за кандидатстване по мярка 7.2! Бюджетът е 100 млн. евро

Публикувани са насоки и условия за кандидатстване по мярка 7.2! Бюджетът е 100 млн. евро

Половината от бюджета ще е за строителство или рехабилитация на улици и тротоари

Министерството на земеделието, храните и горите публикува условия и насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (виж тук). До 13 февруари ще бъдат приемани коментари, предложения и въпроси за прилагане на мярката на електронна поща [email protected].

За втория прием по мярка 7.2 е определен бюджет от 100 млн. евро. Средствата ще бъдат разпределени по седем процедури.

С 50% от сумата – 50 млн. евро (97 790 000,00 лева), ще се финансират предложения за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Втората процедура, по която ще се разпределят 10 млн. евро (19 558 000,00 лева) е „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“.

За „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ ще се насочат също 10 млн. евро.

Министерството е предвидило за процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ бюджет от 7,5 млн. евро или 14 668 500,00 лева.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проекти за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирани чрез бюджета на общината“ е  5 млн. евро или, които се равняват на 9 779 000,00 лева.

За процедура „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирана чрез бюджета на общината“ са предвидени средства в общ размер на 7,5 млн. евро.

По процедура „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ са заделени 10 млн. евро.

Проектните предложения по процедурите могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

 

ВИЖ СЪЩО

Финансирането за развитие на туризъм, производство и услуги започна в обхвата на отделни Местни инициативни групи

Финансиране на идеята Ви по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.