Начало / Акцент Евро Финансиране / Публикуван е наръчник за кандидатстване за директни плащания в Кампания 2018

Публикуван е наръчник за кандидатстване за директни плащания в Кампания 2018

Министерството на земеделието, храните и горите публикува и Наръчник за кандидатстване за директни плащания, в който са залегнали и измененията в нормативите, валидни за Кампания 2018.

Промените в схемите за директни плащания за 2018 г. са залегнали в измененията на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които бяха обнародвани в петък, 23 февруари, в „Държавен вестник“.

Общите изисквания към фермерите, за да имат право на субсидиите, са познати – да са регистрирани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ („ОДЗ“), приходите от земеделска дейност да са поне 1/3 от всички приходи през предходната (или най-близката) година, за което има налични за това доказателство. Основната дейност на юридическите лица съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, трябва да е селскостопанската.

Бенефициентите трябва да обработват минимум 5 дка земя с минимален размер на парцел от 1 дка.

Ново е изискването за земите под угар, че трябва при тях да е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя да не надхвърля 0.5 м.

За постоянно затревените площи – ливади и пасища – условията за подпомагане са на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м. (за орлова папрат, чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна и аморфа – независимо от височината), които са с мозаечно разположение; разпръснато разположените на тях сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени заемат не повече от 10 % от общата площ, след изключване на компактните (над 100 кв. м.) неподходящи за подпомагане площи; постоянните пасища се използват за паша, като при заявяването им в ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха; ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент на годината; на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена минимална земеделска дейност съгласно Наредбата за критериите за допустимост на земеделските площи и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м.

При трайните насаждения също има нови изисквания. Там най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, трябва да са живи (неизсъхнали); а също почвената повърхност в междуредията да се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

В наръчника има две забележки, отбелязани като „ВАЖНО“, в този раздел. Първата гласи, че „при попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани ще бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.“

Втората забележка отбелязва, че е „от изключителна важност земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.“

Целият наръчник може да се прочете ТУК.

ВИЖ СЪЩО

Финансирането за развитие на туризъм, производство и услуги започна в обхвата на отделни Местни инициативни групи

Финансиране на идеята Ви по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.