Начало / Акцент Евро Финансиране / Публикуван е нов подробен индикативен график за приеми по ПРСР през 2017 г.
МЗХ

Публикуван е нов подробен индикативен график за приеми по ПРСР през 2017 г.

МЗХНов подробен Индикативен график за прилагане на Програмата за развитие на селските райои (ПРСР) през 2017 г. е публикуван на интерет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). В него са указани приблизителните срокове, в които ще се извърши обществено обсъждане за всяка конкретна мярка, издаване на министерска заповед, откриване на прием на бизнес планове.

Най-бързо ще се приложат консултантските мерки, които се прилагат от Националната служба за съвети в земеделието – 2.1.2 и 2.1.1. Бюджетите им ще се определят през юни и юли, а те ще са отворени юли, август и септември. Да припомним, че Съветите в земеделието ще помагат безвъзмездно в изготвянето на проекти по мерки 4.1.2 за развитие на малките стопанства и по 6.1 – за младите фермери.

Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“ ще се обсъжда през юни. През юли се очаква министерска заповед за отваряне на подмярката. Приемът ще започне в края на август и ще продължи 5 седмици.

Мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще бъде разисквана от работна група през юни, общественото обсъждане е през юни-юли, министерската заповед се очаква юли-август, приемът започва от края на август и ще продължи 5 седмици.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ е с работна група юни, обществено обсъждане юли, заповед август, прием през септеври и октомври за 9 седмици.

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е сред най-късните за годината подмерки. Работната група ще заседава едва в края на август, Комисията по наблюдения ще си свърши работата през септември, октомври започва общественото обсъждане, ноември се чака министерската заповед, приемът на проекти ще е през декември.

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ ще събере през юли първо работна група, а после и Комитет по наблюдение, обществено обсъждане ще има през септември-октомври, заповед през ноември и прием през декември.

Мярка 14 „Хуманно отношение към животни“ (към която служебното управление не искаше да поглежда – б.р.) ще е с обществено обсъждане през юни. Юли се очаква заповед, а в средата на август за 5 седмици тя ще бъде отворена за прием.

Иновационната мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ ще събере работна група през юли, Комитет по наблюдение отново през юли, общественото обсъждане е през септември, министерската заповед октомври, а приемът в продължение на 6 седмици ще е през ноември и част от декември.

Мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от обществото местно развитие (ЛИДЕР)“ ще има прием през юли и август за 8 седмици, като преди това ще бъде спазена процедурата.

Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ също ще е с прием през юли за 4 седмици.

Мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие“ ще се забави във времето. Нейният прием ще е през декември.

Общинската мярка 7.3 „Широколентова инфраструктура“ ще е отворена за прием на проекти през октомври за 4 седмици.

Мярката за храмовете 7.6 ще е с прием от 9 седмици през ноември и декември.

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологи за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ ще се отвори за проекти през октомври за 8 седмици.

 

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.