Първите 1 588 533 евро за позициониране на културата и изкуство в центъра на устойчивото социално-икономическо развитие.

Министерството на културата,  в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, обявява първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

До 3 декември 2019 г.  всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини (съвместно или поотделно), чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор (от минимум 24 месеца), могат да подават своите, проектни предложения за финансиране на дейности свързани със:

 • създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета (пътуващи събития);
 • организацията и провеждането на събития (включително пътуващи/турнета), посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др;
 • организацията и провеждането на събития (включително пътуващи такива), свързани с традиционните занаяти;
 • създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации (включително звукови и светлинни), скулптури, обекти и прожекции;
 • дейности, свързани с организиране и провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др;
 • нови форми на иновативни културни събития и прояви, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областта на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, електронното изкуство и др.;
 • създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални, 28 възрастови и етнически групи, групи в неравностойно положение и подобряване на градската среда;
 • развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство, с цел привличане на млади хора, включително и представители на етническите малцинства със специален фокус върху ромската общност и др.
 •  дейности, свързани с провеждането на събития, прояви и инициативи на детското и младежкото (любителско) творчество и други.
Одобрените проекти ще получат финансиране между 50 000 – 200 000 евро, при 90% финансиране от програмата (за общини 100%), за покриване на следните разходи:
 • За материални активи -цифрови технологии, 3D мапинг, осветителни тела, холограми и други;
 • За нематериални активи – софтуерни продукти, пряко необходими за реализацията на проекта;
 • За външни услуги свързани с реализацията на проекта;
 • За организиране, провеждане и участие в мероприятия, събития;
 • За такси и разрешителни;
 • За персонал;
 • За СМР – леки ремонти дейности;
 • За осигуряване на публичност и визуализация;
 • За непреки разходи – топло и ел. енергия, вода,  пощенски услуги, офис консумативи,интернет, телефон и др.
Специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – да насърчава културното многообразие.
Насърчават се и проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от България и страните донори по програмата  – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0