Начало / Акцент Евро Финансиране / Салдата на ДФЗ и ДФЗ – Разплащателна агенция се разминаха с близо 1.8 млн. лв.
ДФЗ

Салдата на ДФЗ и ДФЗ – Разплащателна агенция се разминаха с близо 1.8 млн. лв.

ДФЗГодишните салда за 2014 г. на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) и ДФ“Земеделие“ – Рзплащателна агенция (РА) се разминаха с близо 1.8 млн. лв. Това е посочено в одитния доклад за годишния финансов отчет за 2015 г. на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). Несъответствието е по сметката „Разчети с бюджети по държавния бюджет за събрани средства и извършени плащания“. Сумата, с която се разминават годишните счетоводни сметки на фонда и ДФЗ – РА е в размер на 1 768 370 лв., според констатациите на Сметната палата. Сумата ще бъде преведена от бюджетната сметка на ДФЗ в сметката за средства от Европейския съюз.

Във връзка с одита, земеделският министър е подготвила доклад до правителството, който обосновава подготвения „проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г.“ Той е публикуван на страницата на министерството.

Според доклада, въпросното несъответствие е в резултат на неравнени разчети между системите на фонда и ДФЗ – РА през 2014 г. Разликата е в резултат на това, че не се е прилагал подхода за огледално отчитане на разчетите между двете структури по отношение на извършени прихващания от и за сметка на средства по схемите на национални доплащания.

В предложения проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на ДФЗ за 2016 г., министърът предлага липсващата сума от 1 768 370 лв. да бъде възстановена чрез намаляване на утвърдените разходи по показател „Издръжка и други текущи разходи“, бюджетна програма „Администрация“ в същия размер.

Втората стъпка, предложена от земеделския министър, е да бъдат увеличени утвърдените разходи по показател „Субсидии за нефинансови предприятия“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД” по политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони с 1 768 370 лв.

ВИЖ СЪЩО

До 43 точки падна класирането по процедура „Улици“ на мярка 7.2

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.