Начало / Кредитиране / Списък на банките сключили Рамкови споразумения с МИЕ

Списък на банките сключили Рамкови споразумения с МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката подписа Рамкови споразумения с банковия сектор за полагане на съвместни усилия за стимулиране развитието на предприятията чрез сътрудничество при изпълнението на схеми за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.

Посоченият списък не е окончателен и ще бъде актуализиран след подписване на Рамкови споразумения с други банки (списъка е подреден по азбучен ред):

ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД
Адрес централно управление:
гр. София 1202, бул. „Мария Луиза“ 79
Телефон: 0 800 1 BANK (0 800 1 2265); (+359 2) 9215 404; (+359 2) 9215 414; (+359 2) 9215 487
Факс: (+359 2) 981 93 07; (+359 2) 980 21 02; (+359 2) 980 52 07
Интернет страница:
http://www.bank.allianz.bg

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД („БАКБ АД“)
Адрес:
София,ул. „Кракра“ 16
Тел 02/965 83 58 ; Факс 02/ 944 50 10
Интернет страница:
http://www.bacb.bg

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД
Адрес централно управление:
София 1000, бул. „Витоша“ 3
Tел. 02/ 980 56 54;факс 02/ 987 48 98, 981 85 79
Интернет страница:
http://www.piraeusbank.bg

„БАНКА ДСК“ ЕАД
Адрес централно управление
ул. „Московска“ 19, София 1036, България
тел. (+359 2) 93 91 220, факс (+359 2) 980 64 77,
e-mail: [email protected], Tlx: 25043; 22719,
Интернет страница:
http://www.dskbank.bg

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД
Адрес за кореспонденция:
1404 София, бул. „България“ № 83А
факс: 854 81 99; телекс: 25300
e-mail: [email protected]
Интернет страница:
http://www.ibank.bg

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД
Адрес централно управление:
1303, София, бул.Тодор Александров“ 81-83
Телефон:02/81 20 234, 81 20 111 ; Факс: 02/81 20 222, 920 42 01; Телекс: 23 319
Е-mail : [email protected]
Интернет страница:
http://www.iabank.bg

„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД
Адресцентрално управление:
София 1000, България, ул. „Граф Игнатиев“ 10
Тел. 02/ 980 93 62;Факс 02/ 980 89 48; Telex: 23593, 24044
[email protected]
Интернет страница:
http://www.corpbank.bg

ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД
Адрес централно управление:
бул. „Е. Тотлебен“ 30-32, София 1606, България
Интернет страница:
http://www.unionbank.bg

„НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА“ АД
Адрес:
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 1
тел.: 02 /  9 306 333; факс: 02 / 9 306 321
[email protected]
Интернет страница:
www.nasbank.bg

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
Адрес централно управление
София 1040, ул. „Света София“ 5
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен, Факс: (00359 -2) 988 08 22, Телекс: 25092
E-mail: [email protected]
Интернет страница:
http://www.ubb.bg/EUPrograms.aspx

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД
Адрес централно управление
гр. София 1000,ул. „Врабча“ 6
Тел. 02 9300 111; факс. 02 9300 270
Интернет страница:
http://www.municipalbank.bg

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД
Адрес:
София 1797, бул. „Драган Цанков“ 37
тел.: 02 / 817 1100, 02 / 817 1101
София 1000, ул. „Стефан Караджа“ 10
тел.: 02 / 91 001, 02 / 91 001 00
Интернет страница:
http://www.fibank.bg

„ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ АД
Адрес централен офис
бул. Христо Ботев 131
тел.: (02) 81 35 100; факс: (02) 81 35 110; Телекс: 22207 PROCRE BG
E-mail: [email protected]
Интернет страница:
http://www.procreditbank.bg

„РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Адрес централа:
София 1504, ул „ Гогол“ 18/20
Телефон (+359 2) 91 985 101; Факс(+359 2) 943 45 28
Интернет страница:
http://www.raiffeisen.bg

„СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ“
Адрес:
бул. Мария Луиза № 2, ЦУМ Бизнес център, ет. 5
тел. (359 2) 9175 100;факс (359 2) 9819 914
Интернет страница:
http://www.citibank.com/bulgaria/

„СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (СИБАНК)
Адрес:
България, София 1000, ул. „Съборна“, № 11А
Тел: 9399110, 9399125
Интернет страница:
http://www.eibank.bg

„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД
Адрес централно управление
9000 Варна, България, бул. „Вл. Варненчик“ 92
Тел. +359 52 686 100; факс +359 52 601 681
Интернет страница:
http://www.sgeb.bg

„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД
Адрес:
София 1000, България, бул. „Цар Освободител“ № 8
Телефон:  +359 /2/ 93 57 171; Факс: +359 /2/ 989 48 48
Интернет страница:
http://www.dbank.bg

„ТОКУДА БАНК“ АД
Адрес централно управление
София 1000, ул.“Георг Вашингтон“ № 17
тел: (02)  403 79 00; (02)93 29 101; факс: (02) 403 79 99; (02) 981 53 78
e-mail: [email protected]
Интернет страница:
http://www.tcebank.com

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
Адрес централа:
1000 София, пл. ″Света Неделя″ № 7
тел. 02/923 2111; факс. 02/988 4636; Телекс 22031
Интернет страница:
http://www.bulbank.bg

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД
Интернет страница:
http://www.ccbank.bg

ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА „ТЕКСИМ“ АД („ТЕКСИМБАНК“ АД)
Адрес: София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 107
телефон: 02/333 240, 314 038, 318 038; факс: 02/333 240, 314 038, 318 038
e-mail: [email protected]
Интернет страница:
уеб сайт: www.teximbank.bg

„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД
Адрес централно управление
София 1048, бул. Цар Освободител 14
Телефон: (02) 8166 000; Факс: (02) 988 81 10
Електронна поща: contact postbank.bg
Интернет страница:

ВИЖ СЪЩО

Продуктите на MKB Unionbank

MKB Unionbank e част от международната група на Bayern LB/MKB Bank. Тя е една от …

2 коментара

 1. Krasimir Atanasov

  Разработвам проект за производство на биоенергия от отпадъци.

  Контактувам с американска фирма която изгражда подобни обекти в Европа.
  Оновните модули в предприятието са:реактор за пиролиза /метода е световно признат и широко се използа в САЩ и Австралия/, мелница с възможност за смилане на бали с битови отпадъци и генератор за производство на 5MW ел. енергия.Такова предприятие решава три основни проблема на този век :
  1.Рециклира 70т.отпадъци.
  2.Произвежда ел.енергия.
  3.Използва отпадъчите за производство на гориво.
  4.Отпадъчните подукти са качествени твърди горива.

  Американските колеги могат да доставят част от необходимата техника и да садействат в изграждането на цялостно предприяте.
  Те могат да гарантират изваждане на европейски сертификати за дейноста и технологията.
  Такъв проект ще струва – 8/10 мил. евро.

  Въпроса ми е:
  Има ли банка която би финансирала 1/2 от проектната стойност?
  Срок на възвръщане на инвестицията – 4 години.

  [email protected]

  • Здравейте Красимир,

   Моя съвет към вас е лично да проверите възможностите за финансиране отстрана на някоя от банките за реализиране на вашия проект. Това, което мога да Ви кажа, е че всички банки предлагат така нареченото „мостово кредитиране”, което е обвързано с инвестиционни проекти по евро програмите. Или иначе казано, ако имате одобрен проект към някоя от донорските програми, банките могат да Ви предоставят финансиране до 100% на база одобрен проект към Оперативна програма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.