Начало / Евро Новини / Споразумяха се по спорните въпроси относно ОСП 2014-2020

Споразумяха се по спорните въпроси относно ОСП 2014-2020

След като вчера коментирахме решението за размера на бюджета за България от ЕЗФРСР за периода 2014-2020 година, сега ще ви запознаем с друго важно решение, касаещо ОСП. Постигнато бе съгласие от Европейският парламент, Съветът на министрите и Европейската комисия и по последните спорни точки, които не бяха договорени през юни, като част от пакета документи за реформа на ОСП 2014-2020.  Следващият етап е официално гласуване в Европейския парламент и Съвета, което ще позволи прилагането на новата ОСП да започне от 1 януари 2014 година.

Споразумението, което бе постигнато по темата за директните плащания, се отнася до задължително „прогресивно намаляване“ и доброволен „таван“.  Така размерът на подпомагането чрез преки плащания за едно стопанство (без зелените плащания) ще бъде намален най-малко с 5% за суми над 150 000 евро, като разходите за заплати могат да се приспадат преди изчислението да е направено. Това намаление няма да се прилага за държавите-членки с „преразпределително плащане“, при което най-малко 5% от националния пакет е блокиран за преразпределение за първите хектари, с които се подпомагат всички стопанства.

Държавите-членки ще имат възможността да прехвърлят до 15% от националния си пакет за директните плащания, като тези суми не трябва да бъдат съфинансирани. За държавите-членки, които печелят по-малко от 90% от средния размер за директни плащания в ЕС, процентът е 25%. Националните финансови пакети за преки плащания за всяка държава-членка ще подлежат на коригиране, като там, където средното плащане в момента е под 90% от средния за ЕС, ще има постепенно увеличаване – с 1/3 от разликата между сегашната им цена и 90% от средното за ЕС. Това е гаранция, че всяка от държавите-членки ще достигне минималното ниво през 2019 г. Наличните суми за други държави-членки, които получават над средните суми, ще бъдат съответно коригирани.

Споразумение бе постигнато и по отношение на съфинансирането,  което е от особено важност за страната ни. Според него максималният размер на съфинансиране от страна на ЕС в по-слабо развитите региони, най-отдалечените селски райони в държави като България, се увеличава от 75% на 85% . За регионите в преход този процент ще бъде до 75% , а за останалите региони – до 63%. В останалите региони помощта ще бъде до 53%, като тя би могла да нарасне за мерките, свързани с подпомагането на трансфера на знания, създаването на групи производители и организации и младите земеделски стопани, както и за проекти по ЛИДЕР. Увеличение може да има и при разходите, свързани с опазването на околната среда и изменението на климата в рамките на различни мерки.

Очаква се след постигането на съгласие по финансовата рамка на ОСП 2014-2020 г. споразумението да бъде подписано до края на годината и да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

Източник: по материал на ФЕРМЕР.БГ

ВИЖ СЪЩО

Процедура „Обучения за заети лица“ е спряна за кандидатстване

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  временно преустановява подаването на проектни предложения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.