Важна информация
Начало / Стандартен Производствен Обем – Калкулатор

Стандартен Производствен Обем – Калкулатор

През новият програмен период в „Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020“ се въведе нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство – Стандартен Производствен Обем (СПО), което по дефиниция означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки земеделски продукт.

Използвайте калкулатора за да изчислите Стандартен Производствен Обем на Вашето стопанство.

Научете повече за това какво е СПО?

 • Калкулатор за СПО
  Калкулатор за изчисляване на Стандартен производствен обем на стопанството, приложим по мярка 4.1, мярка 4.1.2, мярка 6.1 и мярка 6.3


  0
 • Моля изберете*
  1
 • СПО За Плодове и Зеленчуци
  4
 • Размера на стопанството, отговарящ на 8 000 Евро Стандартен Производствен Обем (СПО) е

  [Вид култура]

  5
 • Размера на стопанството, отговарящ на 2 000 Евро Стандартен Производствен Обем (СПО) е

  [Вид култура/4]

  6
 • СПО За Животновъдни обекти
  7
 • Размера на Вашият животновъден обект, отговарящ на 8 000 Евро Стандартен Производствен Обем (СПО) е

  [Животновъдство]
  8
 • Размера на Вашият животновъден обект, отговарящ на 2 000 Евро Стандартен Производствен Обем (СПО) е

  [Животновъдство/4]
  9
Европейски проекти - novek