Начало / Акцент Евро Финансиране / Съвсем скоро стартира приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, част от ОПИК 2014-2020

Съвсем скоро стартира приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, част от ОПИК 2014-2020

На 17 май 2018 г. се проведе Шесто официално заседание на Комитета по наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, относно напредъкът в изпълнението на оперативната програма за настоящия програмен период. Одобрени бяха и промени в индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2018 година. Актуализирани бяха сроковете за обявяване на двете най-очаквани процедури за кандидатстване:

– Процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и

– Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ.

В настоящата публикация ще Ви предоставим резюме на най-очакваната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК за настоящата календарна година, а именно:

Процедура: „Насърчаване на предприемачеството“

Приемът на проектни предложения по процедурата се очаква да стартира съвсем скоро. По тази причина, съветваме всички заинтересовани лица в кратки срокове да преосмислят своите варианти, относно избор на фирма, с която да се кандидатства, както и консултант за изготвянето на проектното предложение пред финансиращата институция. Целта е да се оптимизират вариантите за отговаряне на критериите за допустимост и критериите за оценка, така че Вашият проект да има реални шансове за спечелване на финансова помощ.

Основната цел на процедурата е създаването и развитието на нови предприятия, в:

  • Приоритетни сектори на „Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия“ (НСНМСМ);
  • ИКТ сектори, както и
  • Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.
  1. Допустими кандидати.

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, след 31.12.2016 година;
– Задължително условие за допустимост е и кандидатите да са микро, малки или средни предприятия, които същевременно да са независими предприятия, съгласно Закона за МСП.
– Задължително условие за допустимост е и кандидатите да развиват своята икономическа дейност, както и дейността за кандидатстване по проекта в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия; както и Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

  1. Допустими дейности.

2.1. Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
2.2. Дейност за визуализация на проекта.

  1. Допустими разходи.

2.1. Разходи за възнаграждения и осигуровки на служители;
2.2. Разходи за машини, съоръжения, оборудване;
2.3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи;
2.4. Разходи за материални консумативи;
2.5. Разходи за наем на работни помещения;
2.6. Разходи за външни услуги, като например: разработване на технологии за производство и/или предоставяне на услуги; създаване на уеб сайт; пазарни проучвания и анализи и пр.
2.7. Разходи за участия в събития в страната и чужбина;
2.8. Разходи за визуализация.

  1. Финансиране.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 80% от общите допустими разходи по проекта.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 лв.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 200 000 лв.
Общият бюджет, предвиден за предоставяне на финансова помощ по процедурата е в размер на 67 227 768 лева.

  1. Приоритетни проектни предложения.

Съгласно заложените критерии за подбор/ оценка, по настоящата процедура с приоритет ще бъдат разглеждани следните проектни предложения, доказващи:

– Ефективност на предприемаческата идея;
– Опит и образование на предприемача и екипа на кандидата;
– Допълнителен приоритет ще се дава на жени – предприемачи; лица до 29 и над 50 години; както и приоритет на база регионална принадлежност на инвестицията;
– Проекти, залагащи реалистични за изпълнение разходи също ще получават по-висок шанс за финансиране.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата ще бъде не по-рано от 60 дни след датата на обявяване на процедурата.

ВИЖ СЪЩО

трансгранично сътрудничество

“Жокер” за 10 млн евро се предоставя на малките и средни предприятията от граничните райони между България и Гърция.

Отворена за кандидатсване е покана по приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“  от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.