Начало / Акцент Евро Финансиране / С нова заповед европейската помощ за крави е увеличена с близо 3 лв., а за овце намалена с лев

С нова заповед европейската помощ за крави е увеличена с близо 3 лв., а за овце намалена с лев

Земеделският министър Румен Порожанов издаде нова заповед за разпределяне на европейската помощ от 11.3 млн. лв. за животновъди. В нея ставката за овце и кози е намалена с близо 1 лев – от 4.20 на 3.27 лв. за животно. Ставката за крави и биволици пък е увеличена от 20.36 лв. на 23.17 лв. за глава добитък.

Според новата заповед ще има субсидия за всяко животно в стадото, независимо дали в стопанството има 10 или 5 000 животни. Това е уточнено в точка III, която гласи: Общият размер на плащанията по т. II за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

 

Ето пълния текст на заповедта, издадена на 4 август:

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Отменям Заповед № РД 09-576 от 19.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

II. Определям размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки както следва:

1. Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:

     1.1. За крави и биволици – 23,17 лв./животно.

     1.2. За овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно.

2. Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

     2.1. За крави и биволици:

            2.1.1. в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.

            2.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

            2.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

            2.1.4. в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.

            2.1.5. в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.

    2.2. За овце-майки и кози-майки:  

            2.2.1. в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.

            2.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

            2.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

            2.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

            2.2.5. в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.

3. Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:

     3.1. За крави и биволици:

            3.1.1. в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.

            3.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

            3.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

     3.2. За овце-майки и кози-майки:

             3.2.1. в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.

             3.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

             3.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

             3.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

ІІI. Общият размер на плащанията по т. II за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

IV. Помощта да бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие” на земеделските стопани, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3, без да се провежда нов прием на заявления.

V. Броят на животните в стопанствата по т. ІI и III се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки.

VI. Неизразходваните средства от бюджета на ЕС да бъдат използвани за плащанията по т.1.

VII. Определям краен срок за изплащане на помощта от ДФ ”Земеделие” – 1.09.2017 г.

VIII. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на ДФ „Земеделие“ в деня на нейното издаване. Контрола за изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РУМЕН ПОРОЖАНОВ (П) Министър

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.