Начало / Акцент Евро Финансиране / Три пъти повече проекти и субсидии за улици и тротоари заявиха по мярка 7.2 общините

Три пъти повече проекти и субсидии за улици и тротоари заявиха по мярка 7.2 общините

тротоар, мярка 7.2Три пъти повече проекти и субсидии заявиха за ремонт на улици и тротоари общините по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Това съобщиха от фонда след като приключиха предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите по 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Ранкингът е извършен публично в присъствието на представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), които наблюдаваха процеса на оценяването.

202 са приетите проектни предложения за дейността „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“. Общият размер на заявената субсидия е 374 064 251,85 лева

От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор предложения на последващо разглеждане подлежат 63 проекта. Общият размер на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е 118 595 180,28 лева при определен със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет от 50 милиона евро.

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението документи. Проектите се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Кандидатите по подмярка 7.2 за тази дейност могат да направят индивидуална справка за броя получени точки, включително и по отделните критерии за подбор, на следния линк: http://www.prsr.bg/proekti/index.html

В случай на несъгласие с получения брой точки от предварителната оценка по критериите за подбор, кандидатите могат да подадат аргументирани писмени възражения в деловодството на ДФ „Земеделие” – София в срок до 30 декември 2016 г. включително.

ВИЖ СЪЩО

За последно през 2018-а земеделските министри ще обсъдят новата ОСП, фипронила, климата

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.