Начало / Акцент Евро Финансиране / Удължиха декларирането на договорите за наем на земя до 31 юли

Удължиха декларирането на договорите за наем на земя до 31 юли

Срокът за деклариране на договорите за наем на земеделска земя в общинските земеделски служи е удължен до 31 юли. Тази поправка на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя (ЗСПЗЗ) бе направена в заключителните разпоредби на Закона за рибарство и аквакултури, който е публикуван в днешния „Държавен вестник“ от 3 юли.

Поправката в ЗСПЗЗ бе поискана от Националната асоциация на зърнопроизводителите, откъдето заплашиха с протести заради късите срокове за обявяване на наемните договори. Отделно от тях, министърът на земеделието Румен Порожанов също изпрати свое становище и предложения до земеделската комисия в парламента.

Търпи изменения и досегашният текст, залегнал в § 10 (1) от ЗСПЗЗ: „Договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на този закон, при който не са спазени изискванията на чл. 4а и , може да бъде потвърден от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора. Когато имотът е съсобствен и е сключен за срок над една година, декларацията се подава от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно“. Промените са: „след думата „земя“ се добавя „за срок, по-дълъг от една година“, след думите „чл. 4а“ се добавя „ал. 1“, а думите „и чл. 4б“ и „и е сключен за срок над една година“ се заличават.

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.