Начало / Акцент Евро Финансиране / Условията за Мярка 14 за хуманно отглеждане на преживни са публикувани

Условията за Мярка 14 за хуманно отглеждане на преживни са публикувани

овце в паркУсловията за включване на животновъди, които отглеждат едри и дребни преживни животни, към новата Мярка 14 за хуманно отглеждане вече са публикувани в проектонаредба в сайта на Министерството на земеделието и храните. Мярката е по Програмата за развитие на селските райони и участието в нея е с поемане на 5-годишен ангажимент. Проектонаредбата виж ТУК.

Помощта ще се предоставя за осигуряване на достатъчно голяма подова площ, посочена със съответните параметри. Другото условие е фермерите да разполагат с пасища, а също така и дворове за разходка на животните.

Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при едри преживни животни (ЕПЖ)

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 кв. м.;

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. – най-малко 1,9 кв.м.;

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 кв.м.;

Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца – най-малко 6.6 кв.м. в помещение и най-малко 6.6 кв.м. в двор;

Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца – най-малко 7.7 кв.м. в помещение и най-малко 7.7 кв.м. в двор.

Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при дребни преживни животни (ДПЖ)

За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2 /на двор 3,3 -3,9 кв.м.;

За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2 /на двор 1,7 -2,8 кв.м. ;

За агнета и ярета в помещение 0,44 м2 /на двор 0,7 -0,8 кв.м.;

За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 – 1,1 кв.м. /на двор 1,3 -2,2 кв.м.;

За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 – 1,5 кв.м./на двор 2,2 -2,8 кв.м.;

За шилета за угоява в помещение 0,7 – 0,8 кв.м./на двор 1,7 -2,2 кв.м.;

Субсидиите при спазване на изискванията за свободна подова площ са следните:

– За телета и малачета (до 6 месечна възраст) в евро/животинска единица (ЖЕ) – 27,46 евро;

– За крави и биволици над 24 месечна възраст в евро/ЖЕ – 42.71 евро;

– За осигуряване на свободна подова площ за ДПЖ в евро/ЖЕ – 44,40 евро.

Второто условие е свързано с осигуряване на свободно отглеждане на открито.

То изисква минимум 160 дни годишно животните да са на открито. От тях минимум 120 дни – за свободно пашуване и 40 дни – за свободно отглеждане в дворчета. Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито за ЕПЖ и ДПЖ води до увеличение на разходи за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на отглежданите животните.

Субсидиите за отглеждане на открито са следните: 

– За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ в евро/ЖЕ- 24,54 евро;

– За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ в евро/ЖЕ- 22,50 евро.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

– регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

– отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;

– са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект- пасище.

ВИЖ СЪЩО

ДФЗ: 89% от помощта за горивата са изплатени

ДФ „Земеделие“ преведе първи транш в размер на близо 73 млн. лв. (72 864 453 лв.) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.