Начало / Акцент Евро Финансиране / Условията за пазарната мярка 5.3 по рибарската програма са публикувани

Условията за пазарната мярка 5.3 по рибарската програма са публикувани

До 6 август включително ще продължи общественото обсъждане на документи по процедурата за подпор на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Писмени възражения, предложения и коментари, написани в свободен текст, могат да се изпращат на електронна поща [email protected]. Документите по мярка 5.3 могат да се видят тук – https://www.eufunds.bg.

Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на специфичната цел „Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури”.

Прилагането на мярката е насочена към

– създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации, в съответствие с глава ІІ, раздел ІІ от Регламент (ЕС) № 1379/2013

– осигуряване на възможност за навлизане на нови пазари, включително чрез търговски мисии, участия в изложения, двустранни срещи и др.

– провеждане на пазарни проучвания с цел разширяване на асортимента на производство и преработка, в зависимост от търсенето на определени продукти;

– подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;

– провеждането на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” е, както следва:

  • Сектор „Tърсене на нови пазари – общо 7 проекта в страни членки на ЕС или трети страни – 979 357.35 лв.
  • Сектор „Провеждане на пазарни проучвания – общо 2, от които 1 на територията на страната и 1 извън страната – 27 981.64 лв.
  • Сектор „Спомагане на проследимостта на продуктите – общо 10 проекта – 37088.52 лв.
  • Сектор „Провеждане на информационни кампании – общо 9, от които 3 в  населени места по крайбрежието на Черно море, 2 – по поречието на река Дунав и 4 – в административни области във вътрешността на страната, но не повече от една кампания в една административна област – 33779.66 лв.

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.