Начало / Акцент Евро Финансиране / Успешната идея: Да създадеш птицеферма с финансовата помощ на мярка 4.1 от ПРСР

Успешната идея: Да създадеш птицеферма с финансовата помощ на мярка 4.1 от ПРСР

Камелия ДимитроваКамелия Димитрова, мениджър Европейски проекти в консултантска компания Novek

Инвестициите в птицевъдство получават приоритет за финансиране по Програма за развитие на селските райони, като част от дефинирания като чувствителен сектор «животновъдство». Помощта е насочена към инвестиции, които косвено или пряко преследват приоритетните цели на Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието 2015-2020.

Пазарен контекст

Производството на птиче месо без съмнение е най-успешният от всички сектори за животински храни. Днес получаваме три килограмови мъжки бройлери на 40-дневна възраст и женски бройлери на 30-дневна възраст с тегло 1,7 кг. При промишленото производство на яйца се полагат усилия за разработването на нови продукти. Кокошките от яйценосните породи са в състояние да снасят над 330 яйца за 52 седмици.

Това, на което разчитаме, е, че след окончателното преустройство на материално-техническата база при кокошките носачки, производството на яйца за консумация ще се възстанови, за да се задоволят потребностите на вътрешния пазар в страната и износът.

При бройлерното производство, от друга страна, се забелязва намаление на броя на закланите птици за сметка на повишаване на кланичното тегло, което се  дължи на поскъпването на еднодневните пилета и търсенето на по-скъпото бяло месо.

Следва да се подчертае, че постигнатото производство на птицевъдна продукция е под нашите възможности и потребностите на страната ни не са задоволени със собствена птицевъдна продукция.

Част от глобалния пъзел

пиленцаБългарското птицевъдство като част от световната и европейската птицепромишленост се подчинява на общите закономерности и тенденции за развитие на подотрасъла.

Специалисти от FAO (Food and Agriculture Organization Организацията по прехрана и земеделие) предвиждат по-нататъшно интензивно развитие на световното птицевъдство и увеличаване на производството на яйца и птиче месо. Техните разработки се отнасят и за по-дълги периоди на развитие – до 2015 г., до 2030 г. и дори до 2050 година.

За съжаление, световната икономическа конюнктура и приложението на законодателството на ЕС за хуманно отношение към птиците са фактори, които оказаха потискащо влияние върху развитието на нашето птицевъдство.

Ефектът разглеждаме като краткосрочен- подкрепен с устойчиви инвестиции в сектора, в дългосрочен план, пазарът ще изчисти местния дефицит и ще развием потенциала си на страна износителка.

Фокусът на инвестициите

 • Постигане на съвременните и повишаващите се изисквания на световния и нашия пазар към хранителните продукти;
 • Изграждането и модернизацията на материално-техническата база на птицевъдството и на птицепреработвателната промишленост;
 • Възможностите за експорт на птицевъдна продукция в трети страни;
 • Потенциала за ресурсно осигуряване на производството на птицевъдна продукция;

Казаното – в цифри

В България промишленото птицевъдство е концентрирано най-вече в големи предприятия. Подобреният достъп до пазарите в процеса на глобализация позволява на големите стопанства да увеличават доходността чрез реализация на икономията от мащаба.

Високите изисквания за безопасност на храните, фитосанаитарен контрол, за хуманно отношение към животните … са думи, които бизнесът разбира повече като разход, отколкото като инвестиция.

Не много са малките семейни ферми, опериращи на пазара, главно заети в производство на яйца за консумация, за отглеждане на бройлери и др.

Шансът за малките ферми е да произвеждат качествени продукти с по-висока добавена стойност. Досега ОСП и селскостопанската политика на България е била насочена предимно към защита на интересите на големите фирми. Общественият интерес изисква провеждане на по-балансирана политика, която да позволи успешна дейност и на по-малките фирми. Укрепването и подкрепата за местните пазари и на регионални продукти със специфични качествени характеристики е политика с особено силен потенциал в тази област.

Финансовото изражение на тази политика дава мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, може да бъде получено финансиране както за цялостно изграждане на птицевъдни ферми, така и за модернизиране и реконструиране на вече съществуващи такива, като финансовата помощ е в размер до 70 % от 1 500 000 евро.

Някои бележки за птицевъдите:

 • Дава се приоритет на животновъдството- качествено изготвен проект, попадащ в приоритетен сектор, няма пречка да получи финансиране.
 • Финансира се проектирането и изграждане на цялостна промишлена система съобразно спецификата на дейността- сградата, разпределението на помещенията, вентилационната система, оборудването;
 • Финансират се разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация- заветният
 • Дава се приоритет за проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите- стимул за интеграция на малки производители и придобиване конкурентни предимства.
 • Дава се приоритет и по-висок процент финансиране за биологично производство- търсенето на биологични продукти нараства, а към началото на 2015г. няма нито една биологична ферма за производство на яйца и на птиче месо.

Предпоставки за инвестиции в птицевъдство се разкриват както за стартиращи стопанства, така и за фирми които искат да преструктурират дейността и да подобрят пазарната си позиция.

Оптималният вариант- одобрен проект, устойчива и рентабилна инвестиция

За да бъде побран един инвестиционен проект в контурите на нормативната база по оптимален и рационален начин, е необходимо да се доверите на точните хора при изготвянето на проектна документация- финансовата, техническата и координацията между тях.

Спецификата на материята е такава, че в процеса на проектиране възникват много «тесни места», през които могат да ви преведат само високо специализирани професиналисти.

Не се колебайте да ни потърсите.

 

 

 

 

ВИЖ СЪЩО

100% финансиране на центрове за професионално обучение

Програма за развитие на селските райони предоставя възможност за получаване на 100% безвъзмездна финансова помощ …

6 коментара

 1. Дейвид

  Здравеите към кой да се обърна за птицефермите

 2. Александър

  Здравейте, интересуваме се по проект за създаване на птицеферма. Към кого да се обърнем за повече информация.
  Благодаря предварително

 3. Айри Мемишев

  Здравейте. Имаме голям интерес в създаването на птицеферма като имаме в предвид и подходящо място, но разбира се имаме нужда от професионален съвет. Бихте ли ни препоръчали консултант към който бихме могли да се обърнем? Благодаря предварително! 🙂

 4. Мария Рафаилова

  Здравей те,интересувам се от това към кого да се обърна за инвестиция в биологична ферма

  • Здравейте,
   бихте могли да се обърнете към колегите от консултантска компания NOVEK, като в секция: контакти, бихте могли да изберете най-подходящия за Вас офис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.