Начало / Програми на ЕС / Финансиране на проекти за хора с увреждания

Финансиране на проекти за хора с увреждания

Конкурс за финансиране на проектопредложения на тема: „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“ обяви Агенцията за хора с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Максималният размер на субсидията е разпределен за различните компоненти както следва:
по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лева
по компонент 3 – до 10 000 лв.
по компонент 4 – до 15 000 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА:
Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите, наричани за краткост по-нататък „организациите“.
– Организациите по ал. 1 трябва да са учредени или обявени за национално представени на дата преди пълната изтекла календарна година преди годината на обявяване на конкурса.
– Съгласно учредителния си акт организациите по ал. 1 трябва да са трайно обвързани с решаване на проблемите на хората с увреждания.
Преки бенефициенти на очакваните от реализацията на конкурсното предложение резултати могат да бъдат само лица с 50% и повече от 50% намалена работоспособност и деца с 50% и повече от 50% намалена възможност за социална адаптация, наричани по-нататък „лица/хора с трайни увреждания“.
Преките бенефициенти могат да бъдат активни и/или пасивни участници при постигане на резултатите от реализацията на конкурсното предложение. Така например, когато хора с увреждания участват в организацията и провеждането на спектакъл, те са активни участници. Когато хора с увреждания организирано посещават определен спектакъл, те са пасивни участници.

ДЕЙНОСТИТЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ:
1.    повишаване на образователното, квалификационното и културното равнище на хората с трайни увреждания;
2.    включване на хората с трайни увреждания в процеса на създаване на културни ценности чрез развитие на дарбите и художествено-творческите им заложби с оглед на преодоляване на съществуващите за тях ограничения в тази област;
3.    създаване на благоприятна среда в микрообщностите и развитие на възможности за пълноценен живот на хората с трайни увреждания чрез активното им включване в обществени прояви, форуми, чествания, културни събития, спортни състезания, туристически походи и др.;
4.    разработване и внедряване на специализирани помагала и помощни средства за преодоляване на изолацията, която съпътства хората с трайни увреждания и затрудненията, които изпитват при намиране на работа, при осъществяване на социални контакти, при взаимодействие със и адаптиране към обкръжаващата ги среда, при стимулиране на активното им участие в различни обществени прояви;
5.    пряко участие на хора с трайни увреждания в провеждането на регионални, национални и международни обществени мероприятия като: фестивали на самодейни състави и индивидуални изпълнители, пленери и художествени изложби, автомобилни ралита с приспособени коли, маратони с колички, състезания по други спортни дисциплини, както и други подобни мероприятия;
6.    промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани чрез тяхното поставяне в центъра на общественото внимание, чрез прякото им участие в общественозначими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество.

ВСЯКО КОНКУРСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ЕДИН ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДОПУСТИМИ КОМПОНЕНТИ:
1. Компонент 1, включващ мероприятия, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство и постижения на родината, посещения на културни мероприятия и други такива. Конкурсни предложения, от чиято реализация ползите за преките бенефициенти биха имали случаен, вероятностен характер и биха изискали допълнително осъществяване на специална рекламна кампания, както е в случаите с отварянето на временни кабинети за специализирани услуги, „чакащи“ посещения от страна на нуждаещи се хора с трайни увреждания, се оценяват с нула точки по чл. 23, ал. 2, т. 2 и 3;
2. Компонент 2, включващ мероприятия с публична изява: фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания и автомобилни ралита и други подобни, в които преките бенефициенти са активни участници в съответното мероприятие. Финансирането на конкурсното предложение допуска покриване на разходите за подготовка (репетиции) на публичната изява;
3.Компонент 3, включващ разработка на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция. При разработка на такова предложение кандидатът трябва да аргументира новаторското си начинание, като посочи новите моменти в своята разработка, различаващи се от или допълващи вече направеното в дадената област от други разработчици;
4. Компонент 4, включващ дейности, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани, които дават гласност и демонстрират тяхната активна обществена позиция, постиженията в трудовата им реализация, в т.ч. и чрез организираното им участие в панаири, специализирани трудови борси и други социални и икономически форуми и събития. Конкурсни предложения, в които се планира извършването на PR-кампания, с която се цели да се въздейства върху общественото мнение, но без пряко, активно и решаващо участие на хора с увреждания в нея, се оценява с нула точки по чл. 23, ал. 2, т. 2.

НЕДОПУСТИМИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СА КАНДИДАТИ, КОИТО:
1.    не отговарят на изискванията за минимална държавна помощ съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2 на Регламент /ЕО/ № 1998/2006 г. на Европейската комисия, в съответствие с които общият размер на минималната помощ, получавана от всички източници, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три данъчни години – текуща данъчна година и две предходни данъчни години. Неналичието на това обстоятелство се удостоверява с писмена декларация за получена държавна помощ;
2.    имат изискуеми публични задължения. Неналичието на такива задължения се доказват с удостоверение, издадено от НАП, чиято дата на издаване не може да бъде по-ранна от един месец преди датата на представяне на конкурсното предложение;
3.    търсят финансиране за осъществяване на дейности, които са държавно-делегирани;
4.    вече са получили или се очаква да получат безвъзмездно финансиране от други източници, включително от други държавни институции, от национално представени организации на хора с увреждания, от външни и други донори за реализация на конкурсното предложение. Липсата на подобни обстоятелства се удостоверява с декларация на кандидата;
5.    са учредени организации, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 2, но не са извършвали никаква дейност през последната пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване;
6.    са свързани лица и участват със самостоятелни предложения в един и същ конкурс заради наличието на конфликт на интереси;
7.    не са представили изискуемите документи;
Продължителността на конкурсното предложение не може да бъде по-голяма от 6 месеца.
Срокът за подаване на проектите  е: до 17.30ч. на 31.03.2009г.
Екипът на Finansirane.eu може да ви окаже съдействие при разработката и управление на проекти като този.

Статията е подготвена от Мария Петрова
Мениджър Европейско финансиране, към консултантска компания „Енпром“ ООД

ВИЖ СЪЩО

Очаква се увеличение на бюджета на процедурата “Ново работно място 2015”

Поради големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ …

10 коментара

 1. imam invalidna disterq ot bulgariq na19 godini ne dvijima e 100%jivea v selo pirna v edna staq samotna mayka sam imam 4 deca snaha i bebe bez rabotni sme vtorote mi dete e invalidno dvama ucenika imam 5 i 6 klas samo vzimam licen asistent i decki deto ne mi stigat za tok i voda i za hrana

 2. Ивайло Янков

  Моля свържете се с АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ тъй като ние отдавна неработим с проекти в социалната сфера! Уебсайт: : http://ahu.mlsp.government.bg

 3. mariq iovkova

  molia ,kajete kokvi dokumenti sa neobxodimi za kandidatstvane po tezi programi ,srokove za podavane na dokumentite i kade se podavat! A sa6to taka i kade ima ofis za kosultasia v oblast [email protected]

 4. Цвети Илинова

  Здравейте!за пръв път ще кандидатствам за финансиране по програма някой може ли да ми обесни за 2011г от каде мога да получа информация.Идеята ми е да открия Дневен център за възрастни хора,както и дневен център за деца с увреждания.Аз имам ХОСПИС за гледане на болни хора и хора с увреждания,както и кандидатствам и за лиценз за гледане на деца по домовете.НО както казах по горе идеята ми е да открия и център тип “ДЕТСКА ГРЕДИНА“.

 5. kak i kakvi sa uslovieto za kandidatstvane, kade se podavat formolqrite

 6. finansiraneto na invalidi e falsh

 7. Ивайло Янков

  Здравейте Цветомила,
  На посочения уеб адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/ , (АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ) може да се информирате с подробности за конкретния конкурс.

 8. Имам частна детска занималня и искам да помогна на родители с деца инвалиди.Искам да направя целодневни занимания и обучение по английски език на деца в неравностойно положение.

 9. Sroka za podavane na proektite e 31.03.09 ,a pishe che proekta e dejstvasht.Moje li po podrobna informaciq , taj kato sam zainterisovana.

 10. ваня миткова

  има ли формуляри по този проект и къде се намира?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.