Финансова подкрепа за предприятия и организации за научни изследвания и разпространение на знания

[dropcap]Н[/dropcap]ационалният иновационен фонд обявява прием по схема „Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятия и организации за научни изследвания и разпространение на знания“. 

Приемът на проектни предложения е отворен от 01 юли 2019г. до 09 август 2019г. 

Схемата има за цел да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Максималният размер на финансовата помощ е до 500 000 лв.

Интензитетът на помощта може да бъде следният:

 • 50% – за индустриални научни изследвания
 • 25% – за експериментално развитие[/box]

Посочените проценти на интензитет на съответната финансова помощ могат да бъдат увеличени, както следва:

 • с 10% за средни предприятия
 • с 20% за малки предприятия
 • До 15% при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие;

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи

[box type=“shadow“ align=““ class=““ width=““]По настоящата схема за финансова помощ могат да кандидатстват Предприятия, регистрирани в България, търговци по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕС.[/box]

Допустимо е кандидатстването заедно и с партньор, като партньорите са Предприятия, търговци по смисъла на Търговкия закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на ЕС и/или организация за научни изледвания и разпространение на знания от държава-членка на ЕС.

Важно условие е Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

При съвместни проекти между предприятия е допустимо участието само на едно стартиращо предприятие.

По настоящата схема има определени тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са следните: 

[toggle title=“1. Информатика и ИКТ “ state=“close“]В тематична област – „Информатика и ИКТ“ се включват:

• Производства, включително Fabless, особено създадени в България продукти, устройства и системи;

• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно- историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина, теле-грижа, „имбедид“ софтуер;

• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

• Big Data, Grid and Cloud Technologies;

• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

• езикови технологии;

• уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи [/toggle]

[toggle title=“2. Мехатроника и чисти технологии“ state=“close“]В тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ се включват:

• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

• роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;

• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

• синя икономика – технологии за развитие;

• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

• био-мехатроника;

• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства) [/toggle]

[toggle title=“3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ state=“close“]В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ се включват:

• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

• нанотехнологии в услуга на медицината;

• биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

• приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

• зелена/биобазирана икономика –технологии, продукти, процеси; [/toggle]

[toggle title=“4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;“ state=“close“]В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват:

• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

• алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания). [/toggle]

Допустими разходи по схемата са разходи по дейности за „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие“. Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания“.

Допустими разходи по бюджетни пера:

 • Разходи за персонал
 • Разходи за инструменти и оборудване
 • Разходи за външни услуги
 • Разходи за материали и консумативи
 • Разходи за командировки в чужбина

Максимален срок за реализация на научноизследователския и развоен проект по настоящата процедура е до 18 месеца. 

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0