Начало / Акцент Евро Финансиране / ЦПО, университети и институти получават финансова подкрепа

ЦПО, университети и институти получават финансова подкрепа

Програма за развитие на селските райони предоставя възможност за финансиране по процедура за Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство. Към настоящия момент тече повторно обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020г.

Подмярката предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ на висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и опитни станции.  Допустимите кандидати по настоящата процедура трябва да предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари.

Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в минимум една от следните области:  селско стопанство, ветеринарна медицина, горско стопанство, хранителни технологии, биотехнологии, хидрология и климатология.

По подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горското стопанство. 

Всеки курс или семинар трябва да бъде обособен за конкретен вид допустима целева група – земеделски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) или горски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства). Като едно лице  може да бъде включено в:

 • един дългосрочен (100 или 150 учебни часа) и/или
 • до два краткосрочни (30 учебни часа) курса на различни теми и/или
 • неограничен брой семинари на различни теми.

Във всеки курс участниците трябва да бъдат разпределени в учебни групи, с максимален брой до 30 лица в група, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадения курс.  До като участниците в един семинар трябва да бъдат разпределени в групи, с максимален брой до 60 лица в група, които участват по едно и също време и място по темата на дадения семинар.

Висшите училища, професионалните гимназии и центровете за професионално обучение, отговарящи на условията за допустимост, могат да кандидатстват за подпомагане на следните дейности:

1.Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

 • краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;
 • дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и
 • специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска  техника.

2. Курсове за обучение за горски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

 • краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;
 • дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и
 • специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа с горска техника.

Висшите училища, професионалните гимназии, центровете за професионално обучение, научните институти и опитните станции, отговарящи на условията за допустимост, могат да кандидатстват за подпомагане на

 • Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност на семинара от 8 учебни часа или от 18 учебни часа, взависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми.
 • Семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност на семинара от 8 учебни часа или от 18 учебни часа, взависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми.

Важно е да се подчертаят две неща:

 • Лекторите, които провеждат обучение чрез курсове и семинари, трябва да бъдат в трудово правоотношение с кандидата (за висши училища, професионални гимназии, научни институти, опитни станции).
 • Научни институти и опитни станции в областта на селското стопанство или горите могат да кандидатстват за подпомагане за организиране само на семинари.

Висшите училища, научните институти и БАБХ, отговарящи на условията за допустимост, могат да кандидатстват за финансиране на

1.Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства по целеви бюджет, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизодична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството, които са краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа.

2.Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства по целеви бюджет, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизодична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството. Семинарите могат да бъдат 8 учебни часа или 18 учебни часа.

Обученията и Семинарите, предоставяни от БАБХ, се осъществяват от лицензирания център за професионално обучение.

Допустимите разходи по програмата са следните

 • За курс с минимална продължителност 150 часа – на стойност 2 364 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 100 часа – на стойност 1 595 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 30 часа – на стойност 524 лв. за един обучаем;
 • За семинар 8 часа – на стойност 61 лв. за един обучаем;
 • За семинар 18 часа – на стойност 180 лв. за един обучаем.

Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 15 646 400,00 лева. Бюджетът е разделен на две:

 • за кандидати висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и опитните станции – общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 646 400,00 лв.
 • за кандидати висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството – общия размер на безвъзмездна финансова помощ е 6 000 000,00 лв.

По настоящата процедура няма изискване за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Изискването за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 1 000 000,00 лева. 

Допустимите кандидати за подпомагане по съответния бюджет могат да подадат по едно проектно предложение за финансиране на допустимите дейности за всеки от бюджетите. В случай, че един кандидат е подал проектни предложения и по двата бюджета, общият размер на двете проектни предложения не може да надхвърля максималния размер на БФП (1 млн. лева).

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

За Вас животновъди – превантивни мерки

През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена нова мярка 5 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.