Фонд Условия на труд

Фондът финансира:

1.         Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.

2.         Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:

 • реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
 • подобряване на санитарно- хигиенните условия;
 • обезопасяване на машини и съоръжения;
 • проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3.         Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.

4.         Разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5.         Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

6.         Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания

Кой може да кандидатства за финансиране от  ФОНДА

Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.

За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебните заведения, които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства

Ред за финансиране

Предоставянето и изразходването на средствата от Фонда се извършва съгласно изискванията на:

 • Наредба № 1 от 23.03.2006 година за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд „Условия на труд“;
 • Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от Фонд „Условия на труд“;
 • По реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), или на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Участие в процедурата/конкурсите за финансиране може да вземе всеки кандидат, отговарящ на изискванията за финансиране съгласно нормативната уредба, регламентираща дейността на Фонда, след надлежно попълнените образци-формуляри.

Подадените от кандидатите предложения по всяка процедура/конкурс подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Управителния съвет на Фонда.

Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

Кандидатстването, оценката и класирането на предложенията става при спазване на принципите на прозрачност и ефективност, и се извършват в условията на открита конкуренция и безпристрастна оценка на отделните предложения.

Кандидатите се уведомяват писмено в зависимост от това дали са одобрени или не проектът им да бъде финансиран, а с одобрените кандидати Управителят на Фонда сключва договор.

Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0