Начало / Акцент Евро Финансиране / Частни консултанти ще поемат растителната защита в стопанствата

Частни консултанти ще поемат растителната защита в стопанствата

ябълки, растителна защитаЧастни консултанти ще поемат дейностите по контрол на вредителите в земеделските стопанства. Това указва проект на Наредба за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители. Проектът е публикуван на сайта на земеделското министерство (Проекти на нормативни актове).

Консултантите ще извършват наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация, като ще се отчитат писмено както пред земеделците, така и пред областните дирекции по безопасност на храните. Консултантът може да извършва дейност на територията на само една област, като изключение може да има само ако дадено стопанство попада в обхвата на две области.

Услугите за интегрирано управление на вредители се предоставят от лица, които имат три години професионален опит в областта на растителната защита и са вписани в регистър, определен в Закона за защита на растенията.

В проекта на наредба е записано още, че всяко стопанство с площ над 5 декара трябва „да осигури лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растениевъдство“ или „Растителна защита““. Целта е да се опазят растенията и растителните продукти от икономически важни вредители.

Наредбата регламентира реда за обявяване на каламитет и епифитотия от икономически важни вредители по земеделските култури, като в правомощията на министъра на земеделието и храните е да определя видовете мерки за контрол на вредителите.

В проекта е разгледано изготвянето на списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат на територията на република България, както и редът и условията за вноса, въвеждането, движението и прилагането на биологичните агенти в страната.

ВИЖ СЪЩО

11 лозови масиви в област Шумен са модернизирани с европейски пари

Близо 10% от усвоените средства по лозарската програма за 2018 г. ще се насочат към …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.