Начало / Акцент Евро Финансиране / Ще има нов прием по подмярка 8.3 за общините Кресна и Симитли, и за ЮДП

Ще има нов прием по подмярка 8.3 за общините Кресна и Симитли, и за ЮДП

Югозападното държавно предприятие (ЮДП) и общините Симитли и Кресна изпуснаха възможността да кандидатстват по мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, която бе затворена за прием на 15 октомври. По обективни причини, посочени в условията за кандидатстване, те не можаха да се възползват от 8,8 млн. лв. целеви бюджет по подмярката, който бе определен специално за тях заради големия пожар в Кресненското дефиле през лятото на 2017 г.

Общините и стопанството не са успели да подадат проекти, тъй като в приложение 5 към условията за кандидатстване горските им територии са определени като среднорискови за пожари. Право за участие в подмярка 8.3 според условията са имали само общини с горски територии, класифицирани с висок риск от пожари.

След внимателен прочит на европейските нормативи, Управляващият орган на ПРСР е решил, че по подмярка 8.3 могат да кандидатстват и бенефициенти, чиито територии са среднорискови за пожари. По този повод зам.-министърът на земеделието Лозана Василева е подготвила проект на заповед за изменение на заповедта от 10 юли 2018 г., с която са утвърдени насоките за кандидатстване по подмярка 8.3.

„Община Симитли, община Кресна и „Югозападно държавно предприятие ДП“ следва да бъдат подпомогнати и за инвестиции за изграждане и подобряване на горски пътища като целевият бюджет на безвъзмездна финансова помощ по процедурата в размер на 4 500 000 евро да бъде отпуснат чрез нова процедура по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)“, предлага зам.-министърът.

С предвиденото изменение не се нарушава интересът и равнопоставеността на останалите кандидати, подали проектни предложения в законоустановения срок, тъй като бюджетът, установен за тези бенефициенти е целево определен, се посочва в мотивите към проекта на заповед, който касае единствено двете общини и Югозападното държавно предприятие.

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.