Начало / Общи / Полезна Информация / Успешен бизнес ли е животновъдството? Как да финансираме бизнеса по „Програма развитие на селските райони” Мярка 121 и 123?
jivotnovudi

Успешен бизнес ли е животновъдството? Как да финансираме бизнеса по „Програма развитие на селските райони” Мярка 121 и 123?

Първото и най – важно нещо е финансирането на бизнеса. Когато става въпрос за животновъдство можем да финансираме тези наши начинания по програма „Развитие на селските райони” Мерки 121 и 123. Много важен момент е да преценим, коя от двете мерки е подходяща за нашата инициатива. Казвам това, защото двете мерки си имат своята специфика и допустимост на дейностите според това на кой етап сме от бизнеса си свързан с животновъдство.

Ще направя паралел между Мярка 121 и Мярка 123, тоест да дам разяснение коя от тях е най – подходяща за нас според това към какво сме се насочили конкретно:

Мярка 121 е подходяща за фермери, които произвеждат непреработени земеделски продукти:

Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в резултат на отглежданите по-долу животни)

 • Говеда (крави)-всички видове, включително и за разплод;
 • Биволи (биволици)- всички видове, включително и за разплод;
 • Овце – всички видове, включително и за разплод;
 • Кози – всички видове, включително и за разплод;
 • Свине – всички видове, включително и за разплод;
 • Коне – за месо.

Като максимум при непреработени земеделски продукти може да стигнем до следните продукти:

 • Месо и карантия;
 • Млечни продукти;
 • Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели и части от тях;
 • Животински продукти.

Мярка 123 е подходяща за предприятия от хранително – вкусовата промишленост, като използваните суровини, които постъпват трябва да са в следния вид:

 • Живи животни;
 • Месо и карантия;
 • Млечни продукти;
 • Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели части от тях;
 • Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици;
 • Не топена мас от волове, овце или кози; лой включително „от първа ръка“, произведена от споменатите мазнини.

Пример Мярка 121:

За да сте допустими за кандидатстване по Мярка 121 вашата животновъдна ферма трябва да произвежда продукция до следната фаза: животни за месо, като след това ги продавате или живи или умъртвения, като нямате право да ги използвате за производство на колбаси във собствен цех. Ако гледате животни за мляко Вие трябва да продавате само млякото, като не може да правите сирена от тази суровина в собствена мандра!

Пример Мярка 123:

За да сте допустими за кандидатстване по Мярка 123 вашето предприятие трябва да използва суровини в следния вид: Ако имате и/или ще изграждате мандра Вие трябва да си осигурявате млякото в суров вид, дошло от ферма и/или фермер, който има тази дейност. Ако сте производител на колбаси основната суровина (месо, сланина и т.н.) трябва да пристига под формата на живо животно, умъртвено, както и неговите суб – продукти!

Субсидиите от ЕС служат за значително модернизиране и/или изграждане на нови ферми по-модерни технологии отговарящи на всички изисквания.

По всичко изглежда, че ще се наложи да скъсаме със старите представи как трябва да изглежда една говедовъдна ферма. Причината се е в това, че постепенно се променят условията, при които трябва да се развива говедовъдството.
През последните години се забелязва значителен ръст на проектите за говедовъдни ферми – както за преустройство на съществуващи сгради, така също и проекти за ново строителство. Това е добър признак – фермерите разбират, че нещата трябва да се поставят на здрава основа независимо дали ще се строи на гола поляна, или ще се преустройва съществуваща сграда.

1

В областта на технологиите в говедовъдството все още се намираме в преходен период. Предстои както процес на концентрация, така също и на технологично обновление. Това е свързано с инвестиции. Фактът, че инвестираните в строителство и стационарно оборудване средства предопределят за много години напред ефективността на производството, налага да се подхожда много внимателно още в самото начало. Каквото и да се говори, цялата тежест от допуснатите в началото грешки се стоварва в крайна сметка на гърба на фермера. Всяка грешка, свързана с породния състав, храненето на животните или с управлението на фермата (все важни неща) сравнително лесно могат да бъдат избегнати без да се нарушава производственият ритъм във фермата и няма да имат фатални последици. Определящо за технологията на отглеждане на кравите е начинът на тяхното настаняване, а основа за това е строителното решение. Овеществен в бетон, метал и дърво, реализираният вече проект практически не подлежи на корекции. Всяко преустройство, свързано с корегиране на допусната още при проектирането грешка, не може да се извърши „в движение” – корекцията започва от нулата и иска още много инвестиции. Именно в това отношение фермерът трябва да бъде особено внимателен.

2

При една и съща нормативна база обаче може да се направи както добър, така също и лош проект. Тук фермерът е основният двигател (защото той избира кой да му разработи проекта), той взема стартовото решение и понеже изборът е негов, той няма на кого друг да се сърди. Разбира се, поради липса на навици всеки фермер прави опити да решава проблемите си самостоятелно. Разчита на собствените си очи и на думите на ближния си: фермата на еди кого си е много хубава, аз ще направя моята както е при него.
Намирам за много лош подхода да се възпроизвежда видяното в друга ферма – това най- често води до натрупване и задълбочаване на грешките. И в случая дребните камъчета обръщат колата – в най- добрия случай се прави ферма, която носи всички недостатъци на прототипа, а много често са вмъкнати и нови грешки. При такъв подход може да се опорочи всяко добро технологично решение – незабележимо отклонение в някой параметър предизвиква сериозни отрицателни последици.
Искам да Ви обърна внимание на това, че фермерът и кравата са в непрекъснат диалог. Фермерът говори на кравата с всички свои действия: какви условия е създал във фермата, какъв душевен и физически комфорт и е осигурил, как е задоволил физиологичните и нужди. Кравата разбира всички тези „думи” на фермера. И тя му отвръща. За съжаление много малко са фермерите, които разбират езика на кравата. Може би по- нататък ще направим в рамките на този форум един речник за превод на кравешкия език – ако има проявен интерес към това, разбира се. Но има едно нещо, което кравата изговаря най- категорично: ТЯ ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО МЛЯКО. Вие обаче не сте разбрали, защо Ви е дала толкова малко мляко!!! Защото от същото количество фураж кравата може да ви даде още много мляко. Ако сте доили дневно 18 литра мляко, но не сте отговорили на репликите на кравата, Вие сте загубили със сигурност 10 – 12 литра. Това е сериозен аргумент в полза на изучаване на кравешкия език, нали?! Но да не се забравя, че начинът, по който сме направили фермата си (как сме отляли бетона, какви елементи по какъв начин сме подредили в сградата и как сме разпределили параметрите на тази сграда) е нашата встъпителна реплика. Ако тук сме немарливи, през целия продуктивен живот кравата ще ни го натяква. Но ние няма така и да го разберем.

Дейността на технолога в проектирането на една животновъдна ферма е водеща, така както на архитекта в комунално – битовото проектиране. Във фермата , като се изключи устройственото планиране, за архитекта има съвсем малко работа. Технологът прави вътрешното разпределение (което по същество е архитектурния план), определя допустимите места за колони, които да олекотят конструкцията, местата и размерит на проходи и изходи, височина на стряхата и наклон на покрива, размери и месторазположение на вентилационни отвори, разположение на технологичното оборудване и подложките за проектиране на останалите части на един инвестиционен проект, както и връзките между отделните производствени сектори. На архитекта, грубо казано, му остава да нанесе боята на сградите.
Има архитекти, които разбират колко е важна технологичната постановка и не се решават да започнат проектиране на такива обекти. Това са наистина професионалисти в своята област и достойни хора. Но много са и тези, които (водени от правилото, че на клиент не се отказва) приемат и правят проекти, които граничат с абсурда. Виждал съм проекти, на които е направена фасадата (при това с алуминиева дограма) и е сменен етернита на покрива с великолепно (и много скъпо) покритие, но няма нито една черта, която да показва какво ще се прави в сградата, за да се превърне в някаква кравеферма. В друг проект за преустройство на сграда проектанта е заложил техника за почистване на тора, която от 30 години не се прилага никъде по света. В трети проект точно по средата на торовата пътека, където трябва да се движи трактор с булдозер (да не коментираме дали това е най- доброто) на всеки 6 метра има колони, които носят покрива. Горкият фермер!. В друг проект е направена ясла, по която трябва да се движи трактор с ремарке за залагане на фуража, но тази пътека е „затапена” от помещения, в които трябва да има животни – просто техниката няма как да стигне до тази пътека. Като допълнителна екстра към същия проект е предвидено силажохранилище с четири, високи по 2, 00 м стоманобетонови стени.
Не искам да казвам лоши думи за архитектите. Но във всички случаи препоръчвам на фермерите, които решават да инвестират, да не се отнасят лекомислено към това кой ще им направи проекта. Нали никой, ако има болки в корема, няма да отиде на очен лекар? Ако все пак отиде, то очният лекар ще му каже, че не е дошъл на подходящото място. И няма да започне да го лекува.

Този материал е разработен съвместно от екипа на Finansirane.eu, консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД и „АГРОЕКОН” ООД в лицето на ст.н.с. д-р инж. Стефан Станев.

Ние сме готови да разработим вашия проект от А – Я!

Бихте могли да дискутирате възможността за стартиране животновъдство като печеливш бизнес в нашия форум на адрес www.finansirane.eu/forum/ и по-специално в категорията ЖИВОТНОВЪДСТВО – проектиране; технология на отглеждане; финансиране

ВИЖ СЪЩО

4488правилно-хранене-независимост

Проектите за преработка – допустими по ПРСР, ако докажат 40% българска суровина

Проектите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от новата ПРСР ще дават …

64 Коментара

 1. Ивайло Здравков

  Здравейте Албена,
  Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.
  За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 2. Zdraveite as imam 40ovce i durvena postroika izvun seloto no iskam samo da popitam mogali da kandidadstvam za kredit iskam samo da zakypq ohte 50 ovce i i da si postroq po dobra kohara kakvo trqbva da napravq

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Мария,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 3. Здравейте,
  С приятеля ми имаме идея да направим развъдник за кучета имаме и подходящ имот за тази дейност

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Йоана,
   Исканата от вас дейност е специфична и трябва повече информация за това, какво точно искате да направите!, тоест ако е нещо като хотел за кучета може да се финансирана при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програма.
   Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

 4. Ивайло Здравков

  Здравейте Стоян,
  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетни общини за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

 5. zdraveite imam ideia koiato moje da zarboti v na6ia raion stava duma za po4iven kompleks koito 6te predlaga razxodka s kone

 6. Галин Тонов Ангелов

  Здравейте, имам собствена овощна градина от 15 дек. мога да наема до 30 дек. притежавам бивше метесе с площ от 7 дек, и прилежаща сграда от близо 300 кв м, то също е насъдено с фиданки. До сега никога не съм мислил за някакъв проект, въпреки че се намираме в район натура 2000. Имам предложение да увелича овощната градина ,а в сградата на МТС- машинно тракторно стопанство да направя складова база за сортиране, пакетаж на плодове или евентуална сушилня за плодове. Живея в с.Карлуково обл Ловеч искам също да попитам селото е известно със скалните образования, божиите очи- пещера Проходна, темна дупка, Пещерен дом, който е тур.национален обект. Имам закупена къща, която имах намерения да направя къща за гости. Моля за ваши предложения. Моля отговор на e-maila :)

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Галин,
   Исканите от вас дейност може да бъдат финансирани по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 7. Нина Фиткова

  Здравейте,
  бих искала да попитам дали се отпуска субсидия, ако идеята ми е да отглеждам коне с цел туризъм ? Или трябва да имам някакъв вид ферма, а животните само да бъдат отбелязани като глави притежаван добитък ?

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Нина,
   Подобна дейност би могла да се финансирана по програма „Развитие на селските райони“, ще ни трябва повече информация за това какво точно искате.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас в удобно за вас време, като ни уведомите поне един ден предварително.

 8. здравейте искам да попитам какъв е минималния брои животни с които можеш да започнеш например с овце благодаря

 9. Пламен

  Здравейте
  Мога ли да кандидатствам по мярка 121.Имам собствена ферма със 25 животни, нямам 40 години, обработвам земя, но не съм регистриран земеделски производител?

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Пламен,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 10. zdr iskam da kandidastvam za otglejdane za kozi maiki za proizvodstvo za mliako kolko kozi triabva da imam zada moga dase regestriram za subsidii ii kolko 6te polu4a za tiax

 11. zdraveite iskam da kandidatstvam za priut za ku4eta razvadnik za ku4eta i hotel za ku4eta ima li programa po koqto da kandidatssvam

  • Здравейте Ивалина,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

 12. Ивайло Здравков

  Здравейте Димитър,
  Исканите от вас дейност се финансират по различни мерки от програма „Развитие на селските райони“, тоест за да кандидатствате за изграждане на мандра може да стане по Мярка 123. По отношение за млад фермер е отделен проект.
  За повече и по подробна информация моля заповядайте при нас!

 13. dimitar davidkov

  imam 50 kozi obrabotvam okolo300 dk zemq za pasbi6ta kak da kandidatstvam za mlad fermer i da finansiram sobstvena mandra kakvi sa usloviqta

 14. Здравей те,имам ливади обработваема земя и двор в балканско селце на 30км. от софия искам да направя ферма за крави, кози или овце за едно от трите през селот минава и рекичка какъви са условията да кандидатствам за инвецтиция ,субсидии или някви пари за построяване на ферма ,закупуване на животни и техника имам желание да се занимавам но нямам възможноста да започна понеже нямам мои средства имали друг начин да започна

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Петко,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121. Имайте предвид, че тази година трябва да започне подготовката на фирмата за кандидатстване, тъй като има определени условия на които трябва да отговаря, както и самото проектиране, което отнема време.

 15. ася трендафилова

  имам 100 овце, искам да се регистрирам като земеделски производител и да кандидатствам за някакви субсидий. Само че незнам от каде да започна бихте ли ми казали какво да правя и от каде да започна. Мерси предварително.

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Ася,
   Ако имате предвид преки субсидии, то ние не се занимава с тях. Ние работим по инвестиционни проекти, които примерно може да изградите ферма за овцете.

 16. Притежаваем 20 кози и кося около 100 дка ливади какво трябва да направя за да кандидатствам за субсидий

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Иван,

   Моля уточнете за какво точно искате да кандидатствате!

 17. Ивайло Здравков

  Здравейте Георги,
  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121. Имайте предвид, че изграждането на ферма посредством програма не е елека процедура.

 18. мустафа рахмов

  здравей, имам 30 крави но нямам земя нито ферма по каква програма мога да участвам за субсидии

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Мустафа,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.
   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!
   Поздрави,

 19. георги ненов

  искам да започна да се занимавам сас овце от много време и скам даси направя собствена ферма вав моито село което се намира на 6 киометра от гр карнобат и там имам каща сас двор които се састои от 2 големи обора и един голям навес

 20. Анатоли

  Здравей,интересува ме за отглеждането на патици и гьски какво е изискването и дали може да се включа кьм една от програмите.Предварително ви благодаря.

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Анатолий,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“- Мярка 121 и/или Мярка 112, по коя мярка се определя от мащаба на инвестицията. Ако исканата от вас ферма е в по голям мащаб то тогава се кандидатства по Мярка 121, но при определени условия, а именно:

   Фирмата да бъде регистрирана, като земеделски производител;
   Да има оборот от земеделска дейност от предходна година около 8 000 лева;
   Да има земеделско стопанство поне една икономическа единица

 21. Здравейте , Интересувам се от изискванията за отглеждане на коне за месо .Знам че може да се кандидатства за субсидии по мярка 121 ,без право на преработка на месото . Кажете ми , все още може ли да се кандидатства по тази мярка която е за развитие на селските райони ? Имам имот който все още не мога да открия кой го обработва вече няколко години , затова реших да взема нещата в свои ръце. Сина ми проявява голям интерес и е готов да се регистрира като млад земеделски производител.Ще съм много благодарна ако ме насочите първо към полезна информация , каквато не открих в интернет .Надявам се, ако е възможно и да изготвите съответно проекта кандидатстване.

  • Ивайло Здравков

   Здравейте Елена,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 при положение, че покриете следните условия за допустимост, а те са както следва:

   • Да сте регистриран, като земеделски производител;
   • Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица;
   • Да имате оборот от земеделска дейност поне 8 000 лева. от предходна година.
   Имайте предвид, че ако не отговорите на посочените критерии трябва да се започне подготовка от сега за да може да се входира проекта на следващ прозорец другата година.

   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.
   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

   Поздрави,

 22. Мирослав

  Здравейте искам да направя развъдник за кучета от различни породи, може да се каже ферма. Има ли някаква програма по която мога да участвам?

  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   Зравейте Мирослав,

   Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по програма за безвъзмездна помощ.

 23. Благодаря за отговора Ивайло

 24. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Румен,

  Към момента все още не е ясно дали Мярка 112 „Млад фермер“ ще отвори за набиране на проектни предложения.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 25. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Марио,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по мярка 121, но за да се случи това трябва да покриете определени условия, както и самото място да е съобразено законовото норма за краве ферма.

  За повече подробности и разяснение заповядайте при нас!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 26. imam zemedelski zemi 33 dkr. i 7000 kb.
  sas postroiki iskam da otglegdam kravi
  vazmmogno li e da kandidatsvam po pro-
  grama za mlad fermer

 27. Здравейте.Имам постройка на село зад къщата 200кв.м ремонтирана и подготвена с всички работи има канализация,ток и вода.Целта ми е да отглеждам млечни КРАВИ и за в бъдеще да си направя ФЕРМА.Въпроса ми е вьзможно ли е да кандидаствам по някоя програма или мярка 121/123

 28. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Нина,

  Моля конкретизирайте каква точно Вие е идеята, като казвате ферма за коне! Имам предвид с цел продажба и развъждане (нещо като коне завода Кабюк) и/или някаква друга Ви е идеята.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 29. Здравейте„
  Искам,да напрвя ферма от коне и не знам как да се ориентирам към това работа. Знам,че работа с коне не е шега работа. Имам определени пари и искам,да ги инвестирам за това, обаче,искам да знам колко декара земя ще ми трябват на пример за 100 коня първо начално, разбира се. И по коя от мерките 123,121 ще ми бъдат полезни?

 30. здравейте,някой може ли да ми каже дали финансирането е за вече изградили се фермери или може и начинаещи

 31. здравейте,искам да попитам дали мога да кандидатсвам за млад фермер като нямам животни,а искам да се занимавам в тази област

 32. Катя Техова

  Здравейте, искам само да допълня – за откриване на такъв цех.

 33. Катя Техова

  Здравейте, Искам да питам, къде мога да намеря първоначално някаква информация за изискванията за „Малък цех за млечни продукти“

 34. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Киро,

  За да сте допустим кандидат по програми за безвъзмездно финансиране трябва да покриете основни критерии за допустимост, а именно:
  Да сте регистриран земеделски производител;
  Да имате оборот от земеделска дейност минимум 3 500 евро за предходната година;
  Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица.

  Тези критерии са за покриване, изискванията на Мярка 121 от програма „Развитие на селските райони“

  Има и по малка Мярка 112 – Млад фермер, но тя не се предвижда да отвори тази годината, както и по нея проектите се подготвят безплатно от местните звена на ДФЗ.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 35. здравейте.имам място на село зад къщата около 100кв.м.искам да одглеждам пъдпъдъци за яйца и месо.бихте ли ми обяснили какъв е редъ и възможно ли е да започна като получа субсидйй .БЛАГОДАРЯ.

 36. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Златомир,

  Програмата, която финансира такива дейност е „Развитие на селските райони“,Мярка 121, но за да сте допустим кандидат трябва да покриете определени изисквания.

  Моля първо се запознайте със следния материал: http://finansirane.eu/forum/viewforum.php?f=10

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 37. iskam da postroq ferma za otglejdane na ovce
  i kak moje da kandidactvam za da me udobrqt za finansirane

 38. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Даниел,

  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 121. Трябва да имате минимум една икономическа единица от земеделска дейност.

  Трябва да покриете следните основни критерии:

  1.Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

  2.Икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1 (една) икономическа единица. Например за да имат 1 икономическа единица е необходимо пчеларите да отглеждат минимум 33 пчелни семейства.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 39. Здравейте,

  Собственик съм на 60 бр. пчелни кошери. Искам да си направя линия за вадене, преработка и пакетиране(разфасоване) на пчелен мед. Може ли това мое желание да се осъществи по някоя от мярките 121 и 123?

 40. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Димо,

  Моля да обърнете внимание на тази тема в нашия форум: http://finansirane.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=121 ако имате питяния свързани с техническата част, както и законодателството г – н Станев ще Ви отговори, а ние от своя страна ще Ви разясним как може да се финансира това начинание.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 41. Димо Димов

  Здравейте,

  Имам желание да направя свинеферма.
  Разполагам с 3дка дворно място в регулация с ток и вода.
  Интересува ме как става кандидадстването по тази програма (121),
  какво самоучастие се изисква и колко време отнема.
  Имам желание да започна с около 100бр. свине Ландра но ми се иска
  свинефермата да е поне за 400бр.

  Поздрави,
  Димо Димов

 42. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Наталия,

  Нали се сещате, че няма как да Ви обясним всичко с най големи подробности тук! Програмата, която финансира изграждането на животновъдни ферми се казва „Развитие на селските райони“, Мярка 121, това трябва да Ви послужи за изходна информация.
  За повече информация по темата моля вижте следната рубрика в нашия форум: ЖИВОТНОВЪДСТВО – проектиране; технология на отглеждане; финансиране

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 43. zdraweite.interesuwam se ot programa za otglejdane na owce.kakwo triabwa da naprawia za da polu4a subsidii za owce i za naprawata na fermata im.kakwi sa iziskwaniata plo6t i finan si.molia,ako niakoi znae s pogolemi podrobnosti da mi otgowori.blagodaria predwaritelno.

 44. Иванов

  Здравейте ,

  Как мога да комбинирам двата варианта , ако искам да направя малка кравеферма 30-50 и мандра към нея?
  Разполагам със земя и имам възможност за стартиране на инвестицята със собствени средства.

  Каква част от инвестицията се поема?И кога – след приключване на целия проект или паралелно с изграждането му?

  Благодаря.

 45. Здравейте, г-жо Иванова.

  Мисля, че ще бъде много добре, ако се ориентирате към едно от двете неща: или свинеферма, или бройлери. Свинефермата е значително по- деликатна работа и е свързана с по- големи инвестиции. За да се оправдаят инвестициите за една свинеферма (направена да функционира с малък разход на труд и фураж и осигуряваща висок прираст)трябва да имате поне 200 свине- майки. Цялата ферма ще се развие върху значителна площ. При бройлерите нещата са значително по- опростени.

  Като си изясните какви и колко животни (птици) ще отглеждате и се определи необходимата площ, трябва да и промените предназначението (ако е земеделска земя). Трябва да се отчетат редица обуславящи реализацията на проекта Ви фактори: налична инфраструктура, осигуряване на ток и вода, отстояние от регулация и т. н.). Трябва да Ви се направи ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, въз основа на който да получите разрешение за строителство и едва тогава ще можете да задействате процедурата за финансиране и за участие в програми.

  Детайлите по стартиране на ТЕХНИЧЕСКИЯ проект можем да обсъдим само при разговор на живо. Всияко е много конкретно и общи препоръки са невъзможни.

  Фирмата ни АГРОЕКОН ООД е на Ваше разположение за конкретни разговори и консултации по темата.

  Стефан Станев
  s.stanev@agroecon.com
  http://www.agroecon.com

 46. Здравейте отново,

  Може да кандидатствате по Мярка 121 от програма „Развитие на селските райони”

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – Консултанска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 47. Иванова

  Здравейте,искам да направя свинеферма или ферма за отглеждане на бройлери.Земята която имам да засадя с бадемови дръвчета.

  • zdrvaeite iskam da te popitam kak stoiat oslovita sas svinete tai kato iskam i as da napravia svine ferma

 48. Здравейте г – жа Иванова,

  Възможно е, но има куп други неща, които са от значение, така много общо сте си задала въпроса. Според дейността и това точно, какво милите да правите ще преценим, какъв ще бъде най – добрия начин и подходяща мярка.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – Консултанска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg

 49. Иванова

  Mога ли да кандидатствувам по мярка 121,при условие,че досега нямам ферма,имам собствена земя,която в момента се обработва от арендатор.С какви собствени средства трябва да разполагам.Ако сега не мога да кандидатствувам,мога да направя нужното за в бъдеще.Имам имот на село,собствен и желая да имам стопанство,стига да е печелившо.

 50. Иванова

  Mога ли да кандидатствувам по мярка 123,при условие,че досега нямам ферма,имам собствена земя,която в момента се обработва от арендатор.С какви собствени средства трябва да разполагам.Ако сега не мога да кандидатствувам,мога да направя нужното за в бъдеще.Имам имот на село,собствен и желая да имам стопанство,стига да е печелившо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *