Начало / 2008 / август

Monthly Archives: август 2008

август, 2008

  • 18 август

    На Вниманието на Общини,НПО,Вероизповедания

    Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение, Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства и още…..

  • 18 август

    На Вниманието!!! на Общини, НПО и Читалища

    Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура и/или оборудване за следните дейности: 1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове. Строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидата може да докаже важни социални и икономически ползи; 2.Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; 3.Строителство/реконструкция/рехабилитация на …