Начало / 2008 / септември

Monthly Archives: септември 2008

септември, 2008

 • 18 септември

  Как може община да прави 240 000 евро на година?

  Официално стартира НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за период 2007 – 2013 година. Основните дейности, които могат да бъдат финансиране на 100% могат да се комбинират …

 • 15 септември

  Финансиране на общински проекти предварително

  „Кредитинвест“ ООД ,Малта, мултинационален инвестиционен фонд, който инвестира в общински проекти със социално предназначение. Минимална сума, която фонда може да финансира на база одобрен проект на община е 5 000 000 лв.

 • 11 септември

  Как успешно да получим средства от проекти по – структурните фондове на ЕС

  Финансирането на една идея е многостранен процес, в който специфичните дейности варират в зависимост от типа на проекта, който трябва да се подготви и управлява. Това изисква както специални икономически и технически умения, така и гъвкавост и достъп до информация, която не винаги е толкова прозрачна колкото ни казват че …

 • 11 септември

  Фондация „Лале”

  Програмата за малки грантове се изпълнява с подкрепата на Фондация Oрание Фондс и Фондация СКаН и е насочена основно към неправителствени организации в малки населени места. Програмата има за цел да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, свързани с:

 • 11 септември

  За всички, които искат субсидии за ВЕИ и Туризъм

  Приятели, стартираха дълго очакваните наредби 312 и 311 по програма „Развитие на селските райони“

 • 10 септември

  Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България

  Ако искате да развивате селски туризъм или бизнес свързан с възобновяеми енергийни източници това е вашата отправна точка.

 • 10 септември

  10 най-често допускани грешки при подготовка на проекти финансирани от ЕС

  От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие“)  публикува на интернет страницата си “10-те най-често допускани грешки от бенефициентите по ОП Регионално развитие“. Според екипа на Finansirane.eu списъка по-долу важи за подготовката на абсолютно всички проекти.

 • 9 септември

  Министерството на финансите хвърля спасителен пояс – подвеждат ли ни?

  След като Европейското икономическо пространство (ЕИП) се присъедини към санкциите на ЕС и също спря парите за България, от Министерството на финансите съобщиха, че в момента водят преговори за управлението на средствата, отпуснати за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 • 8 септември

  EEA Grants – и тук ни спряха „кранчето“

  Европейското икономическо пространство (ЕИП) се присъедини към санкциите на ЕС и също спря парите за България.

 • 5 септември

  Фонд Условия на труд

  Фондът финансира: