Начало / 2008 / октомври

Monthly Archives: октомври 2008

октомври, 2008

 • 14 октомври

  „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

  Крайният срок за получаване на проектни предложения е 7 януари 2009 г., 16:00 ч.

 • 9 октомври

  За експортно ориентираните компании и фирми

  „Покриване на международно признати стандарти“ Краен срок за получаване на проектни предложения: 5 януари 2009 г., час: 16.00

 • 9 октомври

  До 5 000 000 лв. за „Големи предприятия”!!!

  До 50% – безвъзмездна субсидия „Технологична модернизация в големи предприятия“ Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура следва да бъде в следните минимални и максимални граници: Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  5 000 000 лева

 • 9 октомври

  До 1 000 000 лв. за Малки и средни предприятия!!!

  „Технологична модернизация в малките и средни предприятия“ От 60 – до 65% безвъзмездна субсидия за МСП Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  1 000 000 лева.

 • 1 октомври

  Програма „Рибарство и аквакултури”

  Подпомагат се проекти насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени мощности, с цел подобряване условията на труд, хигиената, човешкото здраве, здравето на животните и качеството на продукцията и намаляване на отрицателното въздействие или повишаване на положителните ефекти върху околната среда. Инвестициите трябва да допринасят за една или повече …