Начало / 2008 / ноември

Monthly Archives: ноември 2008

ноември, 2008

 • 10 ноември

  Субсидия, нисколихвен или безлихвен заем за еколого съобразен проект

    Представяме на вашето внимание условията и критериите за финансиране на проекти в областта на опазване чистотата на въздуха от ПУДООС (Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната Среда). Форми на финансиране Реализирането на проекти и дейности в областта на опазване чистотата на въздуха се подпомага със средства …

 • 10 ноември

  Продуктите на ДСК

  Банка ДСК ще съдейства на настоящите и бъдещите си клиенти да получат достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства, чрез предоставяне на специализирани кредитни продукти

 • 10 ноември

  Продуктите на Уникредит Булбанк

  Кредит по програма на МТСП Кредит, предлаган при условията на Програма на Министерството на Труда и Социалната Политика за стимулиране на заетостта.

 • 10 ноември

  Продуктите на Банка Пиреос България

  Европейски програми Банка „Пиреос България” АД и Министрество на икономиката и енергетиката подписаха рамково споразумение за сътрудничество при изпълнението на схеми за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

 • 10 ноември

  Продуктите на Токуда банк

  Токуда Агро „Токуда Банк“ АД предоставя на земеделски стопани (физически и юридически лица) кредити за оборотни средства, обезпечени със залог върху вземане на субсидия по схеми за единно плащане на площ.

 • 10 ноември

  Продуктите на Интернешънъл Асет банк АД

  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК  АД  консултира и финансира проекти на свои клиенти, които ще кандидатстват по мерки на ОП “Регионално развитие”, ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Програма за развитие на рибарството и аквакултурите 2007-2013, ОП „Околна среда“ …

 • 10 ноември

  Продуктите на Пощенска Банка

  Възможности: • Кредит за изготвяне на проекта • Дългосрочен целеви инвестиционен/ оборотен кредит • Краткосрочен кредит (мостово финансиране) – до получаване на субсидията • Лизинг • Други банкови услуги и продукти (специални разплащателни сметки за превеждане на субсидиите, гаранции, референции, електронно банкиране и др.)

 • 10 ноември

  Продуктите на ПроКредит Банк

  ПроКредит Банк подпомага малките и средни предприятия при усвояването на средства по програми на Европейския съюз и други възможности за безвъзмездна помощ. За тази цел Банката разполага с пакет от продукти и услуги, съобразен с изискванията на отделните програми. Подходът при финансирането на фирми с проекти по европейските грантови програми …

 • 10 ноември

  Продуктите на Райфайзенбанк България ЕАД

  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КРЕДИТИ И СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ Райфайзенбанк е партньор с Министерството на икономиката и енергетиката по Схема за безвъзмездна помощ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ФАЗА 1 и 2 – Изпълнителна агенция ФАР за насърчаване на малки и средни предприятия.

 • 3 ноември

  До 4 000 000 лева за предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост

  Финансова помощ по тази мярка „Наредба 123“ се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост.