Начало / 2009 / февруари

Monthly Archives: февруари 2009

февруари, 2009

  • 18 февруари

    Възможности за вграждане на фотоволтаични елементи в съществуващи и новостроящи се сгради в България

    Фотоволтаиците са единственият източник на електрическа енергия за който няма данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните видове в района на инсталирането им. Изключителното значение на фотоволтаиците за екологията е във възможността да осигуряват енергия от територията на най-големия консуматор на енергия в …

  • 11 февруари

    Развийте фирмата си чрез обучение на собствените си хора

    Кандидатите могат да избират между две схеми за финансиране съобразно своите възможности и финансово състояние: по Компонент I – бенефициентът участва със собствени средства (собствено участие), като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 2 000 000 € по Компонент II – максималният размер на безвъзмездната …