Начало / 2010 / юни

Monthly Archives: юни 2010

юни, 2010

  • 8 юни

    Технологична модернизация в големи предприятия

    Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване изпълнението на инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси, услуги и технологии като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на големите предприятия в страната.