Начало / 2010 / ноември

Monthly Archives: ноември 2010

ноември, 2010

 • 30 ноември

  Енергетиката става все по-зелена

  Енергетиката в България генерира над 75 % от вредните парникови емисии и работи предимно с вносни суровини. Целите, които стоят пред нас, и необходимостта от модернизация на енергийния сектор, поставят естествените възобновяеми източници във водещи позиции в енергийния микс на страните от Югоизточна Европа.

 • 22 ноември

  Нови 24 проекта по три от мерките по Програма за развитие на селските райони одобри ДФ „Земеделие”

  През изминалата седмица на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобрение получиха нови 24 проекта. Инвестициите, преминали на комисия са по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, както и по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и …

 • 22 ноември

  Започна обсъждането на междинната оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

  Представители на отделните работни групи към Националната селска мрежа обсъдиха първоначалните изводи и препоръки в проекта на доклад на независимите оценители за Междинна оценка на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Междинната оценка за прилагането на програмата за периода 2007-2010 г. е извършена от независими експерти оценители …

 • 22 ноември

  Одобрени са нови 14 проекта по ПРСР за 13, 8 млн. лв.

      На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в ДФ „Земеделие” бяха одобрени нови 14 проекта по Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР) 2007-2013 г. Инвестиционните предложения са за 28, 9 млн. лв., …