Yearly Archives: 2011

ноември, 2011

  • 16 ноември

    Новия прием на проекти по Мярка 121 основно за сектор „Плодове и зеленчуци“

    Бюджетът ще бъде разпределен, както следва – 10 082 977 евро за проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”, 12 000 000 евро за проекти, представени от млади фермери, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 5 000 000 …

  • 9 ноември

    За бизнес възможностите, иновациите, предприемачеството и успеха.

    За пореден път екипът на „Finansirane.eu” и консултантска компания „ЕНПРОМ” доказа, че може да побеждава дори и сред ожесточена конкуренция. На 8 Ноември 2011 година, проектът SMART HAND (Умна Ръка) спечели първо място в конкурса на фондация Empower за изключителни млади предприемачи. Паричното изражение на наградата е 50 000 лв., …

октомври, 2011

септември, 2011