Начало / 2011 / март

Monthly Archives: март 2011

март, 2011

  • 11 март

    Уведомление до бенефициентите по мярка 121

    Уважаеми бенефициенти, във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Ви уведомяваме, че промените в Наредба № 8 от 3 април 2008 г. са обнародвани в Държавен вестник на …