Начало / 2012 / август

Monthly Archives: август 2012

август, 2012

 • 13 август

  Завесата се надига–програмен период 2014/2020

  Програмен период 2014/2020

  Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014/2020 Леко започна да се надига завесата около параметрите на новият програмен период 2014-2020 г. Все още можем да гадаем какви ще бъдат окончателните мерки, по които местните предприемачи, държавни и общински власти ще кандидатстват за финансиране, но също така Европейската …

 • 2 август

  Алтернативи за алтернативен туризъм

  През последните години много започна да се шуми около темата за алтернативния туризъм. Започнахме до усвояваме средства от европейските структурни фондове, да развиваме селските райони, но нека се запитаме и до колко резултатни са всички тези дейности? Според Wikipedia под алтернативен туризъм се разбират всички туристически дейности, различни от масовия …

 • 1 август

  По-кратки срокове за одобрение на проекти и заявки за плащане по ПРСР

  От 01.08.2012 съкратиха сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по Програма за развитие на селските райони. Промените се отнасят за проектите по осем мерки от програмата, чиито наредби бяха изменени. Това са мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне …

 • 1 август

  Изчисляване размера на икономическите единици за Млад фермер и мярка 121

  В таблицата по-долу може да намерите информация относно размера на стопанството (дка/ бр./ кв.м.), който отговаря на 1 икономическа единица за съответните растителни или животински видове. [signoff]

 • 1 август

  Големи пари за рибовъдното фермерство

    Приятели, в тази статия ще Ви разкажем защо инвестицията в сектор Аквакултури предлага изключително атрактивни възможности за бизнес. Само за последните няколко години квотата за улов на калкан (и за други видове риба също) в Черно море беше намалена от 50 тона (2009), до 43,2 тона (2012). И това …