Browsing Archive 2013
0

Във връзка с РИСК ОТ НЕУСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, поради невъзможност за кредитиране, респективно за изпълнение на ...

0

Зачислилите запитвания за програмен период 2014 – 2020 и какво точно ще се случва - въобще дали ще има такъв ме провокира да напиша няколко реда по тази тема. ...

0

От 23.10.2013 до 23.12.2013 ще бъде отворена за прием на проектни предложения процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни ...

0

Grappling with a sixth straight year of declining European sheduled delivery, Joined growing level of resistance to the region's austerity measures. Fiat CEO ...

0

Преди седмица Българска асоциация на бенефициентите по европейски проекти (БАБЕП) сигнализира на компетентните институции за проблем около ПРСР, свързан с ...

0

Както писахме миналата седмица, след постигнатото споразумение около спорните въпроси по ОСП между ЕП, ЕК и Съвета на министрите, остана реформата да бъде ...

0

След мярка 112, стана ясно вече бъдещето и на другата мярка - 141  „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, чието отваряне чакаха ...

0

Дълго коментираната през последните седмици сага около отварянето на Марка 112 - "Създаване на стопанства на млади фермери" - най-сетне е към своя щастлив ...

0

След като вчера коментирахме решението за размера на бюджета за България от ЕЗФРСР за периода 2014-2020 година, сега ще ви запознаем с друго важно решение, ...

0

Министърът на земеделието и храните Димитър Греков заяви днес, че бюджетът за България от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода ...

Compare items
  • Total (0)
Compare
0