Начало / 2014 / февруари

Monthly Archives: февруари 2014

февруари, 2014

 • 21 февруари

  Безплатни обучителни курсове за фермери по Мярка 111

  Обучаващите организации, които се финансират по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ ще организират безплатни курсове, в които могат да вземат участие всички заети в селското и горското стопанство, стига те да са пълнолетни. Растениевъдство, животновъдство, лесовъдство са само част от темите, които ще бъдат …

 • 21 февруари

  Нова европейска програма „ Хоризонт 2020” ще финансира малки и средни компании с иновационни идеи.

  Нова европейска програма „ Хоризонт 2020” с бюджет 79 млрд. евро за 2014-2020 ще финансира иновации. Малки и средни български компании ще могат да кандидатстват за финансиране на иновации директно от Брюксел. Различното при нея е, че за разлика от другите оперативни програми, при които има определен бюджет за всяка страна …

 • 21 февруари

  На 26 февруари ще се проведе обществено обсъждане на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г.

  На 26 февруари от 13 ч. в Зала 6 на Националния дворец на културата ще се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г. Чрез този документ се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на …

 • 19 февруари

  Без точки през 2014г за проекти на млади фермери, желаещи да кандидатстват по мярка 214 „Агроекологични плащания”

   В отговор на официално запитване до Министерството на земеделието и храните, отправено от Фермер. БГ, на въпроса : „Ще отпаднат ли (както твърдят младите фермери) точките за агроекология (за поети в даден проект агроекологични ангажименти)?”  от МЗХ отговарят, че: „По отношение на критерия, насочен към „Проекти на млади фермери, които …

 • 19 февруари

  Инвстиционна подкрепа през новия програмен период по ПРСР 2014-2020

    Инвестиционната подкрепа през новия програмен период ще бъде обособена в две основни направления, а именно това ще бъдат: Приоритет 2 „Конкурентноспособност и жизнеспособност на селското стопанство“ Приоритет 3 „Насърчаване на организацията на хранителната верига и управление на риска“ Финансирането ще бъде насочено към различни инвестиционни области, включващи: Инвестиции за …