Начало / 2015 / октомври

Monthly Archives: октомври 2015

октомври, 2015

 • 30 октомври

  1 млн. лв. за контрол на вредителите при трайните насаждения

  1 млн. лв. национална помощ ще получат стопаните на трайни насаждения по схемата за компенсиране на разходите, свързани с контрол на вредителите. Това реши на свое заседание УС на ДФ „Земеделие“. Заявления ще се подават в областните дирекции на фонда от 5 до 20 ноември. Средствата за тази помощ се …

 • 30 октомври

  Животновъдите подават заявления за извънредната помощ от 16 ноември до 4 декември

  животновъдство

  Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора е публикувана на страницата на земеделското министерство за обществено обсъждане. Извънредната помощ в размер на 6 004 009 евро е разпределена в 4 схеми. Право да се възползват …

 • 30 октомври

  Обнародвана е наредбата за прилагане на подмярка 4.2!

  В днешния 84 брой на „Държавен вестник“ е публикувана Наредба №20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Спорните момента за процента собствена сурови …

 • 30 октомври

  ИЗВЪНРЕДЕН ПРИЕМ ПО МЯРКА 121 ВСИЧКО ВАЖНО НА ЕДНО МЯСТО

  Извънредния прием по Мярка 121 изтече. Предварителния ранкинг вече е факт и подписването на договори на одобрените кандидати с ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” вече тече с пълна сила. Ситуацията около извънредния прием по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007-2013 изглежда по следния начин. Със ЗАПОВЕД от 28.08.2015 г. беше обявен …

 • 29 октомври

  Само за 10 общински проекта по мярка 321 ще има удължаване на ПРСР 2007-2013 г.

  По изключение ще бъде даден шанс на няколко общини да довършат проекти за десетки милиони лева до края на ноември Удължаване на срокове за изпълнение и изплащане на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. по изключение ще бъде допуснато единствено за 10 проекта по мярка …

 • 29 октомври

  6-те млн. евро за млечните животни вече са разпределени в полза на малки и средни ферми

  десислава танева

  6-те милиона евро, които бяха разпределени към България през септември от европейския бюджет, ще се разпределят към малките и средни ферми, съобщи снощи по телевизия „Европа“ аграрният министър Десислава Танева. Тя обясни, че към стопанствата с млечни крави и биволи ще се преведат почти 5 млн.  евро. Половината от тях …

 • 28 октомври

  МИГ се финансират по мярка 19.1, за да проучат икономическите нагласи и изготвят местна стратегия

  Интервю с Рангел Матански, експерт в Местна инициативна група (МИГ) – Раковски – Г-н Матански, от 9 ноември подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ ще бъде отворена отново. Бихте ли обяснили какво всъщност се финансира по тази мярка? От МИГ – Раковски вече кандидатствахме при първото отваряне на подмярката през …

 • 27 октомври

  Инвестиция в конна база

  Сред най- интересните предложения, финансирани от Програма за развитие на селски райони е изграждането на конна база. Конните бази са специализирани съоръжения, създадени и използвани с разнообразни цели, свързани с отглеждането на конете и предлагането на различни услуги в областта на конния спорт и туризъм. Услугите и дейностите, които обичайно предлага една …

 • 26 октомври

  Още 73 проекта от извънредния прием по мярка 121 са одобрени

  На 23 октомври 2015г. се проведе четвъртото заседание на Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие”. Комисията одобри още 73 от разгледаните 77 проектни предложения по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от „Програма за развитие на селски райони“ 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия е 11 207 703.25 лв. …

 • 24 октомври

  Удължават срока за изпълнение на проекти по мярка 121 до 30-и Ноември

  Във връзка с приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. се изменят и крайните срокове за изпълнение на инвестициите и подаване на заявки за окончателно плащане по Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка …