Начало / 2016 / юни

Monthly Archives: юни 2016

юни, 2016

 • 30 юни

  На вниманието на кандидатите по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

  Стартира процеса по оценка на административно съответствие и допустимост на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. От Управляващия орган по процедурата, апелират кандидатите да следят редовно профилите си в ИСУН, тъй като, чрез него оценителната комисия ще осъществява комуникацията си с тях. Срокът, който ще …

 • 30 юни

  Нова наредба забранява производство, разфасоване и опаковане на млечни и имитиращи продукти в един обект.

  Около една година след като ВАС отхвърли окончателно спорни текстове по Наредбата за специфични млечни продукти, в която се изисква имитиращи и млечни продукти да се произвеждат отделно, нов проект на Наредба на МЗХ – отново го забранява. Предишните текстове от 2012г. са отхвърлени, заради неправилно съгласуване с Европейската комисия. …

 • 30 юни

  Наближава крайният срок за подаване на проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

  Крайният срок за подаване на проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е 15.08.2016 г. Всеки желаещ да кандидатства трябва да побърза с подготовката, с оглед изготвянето на качествени проектни предложения. Целта на процедурата е да предостави подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на …

 • 30 юни

  ДФ „Земеделие“ преведе 10.5 млн. лв. на дребните стопани

  Днес, 30 юни, Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10,5 млн. лева на над 9 000 стопани по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), която се прилага за първи път от Кампания 2015. Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които през 2015 г. са подали заявления по Схемата за единно плащане …

 • 29 юни

  115 447 са подали заявления за директни плащания

  Расте броят на животните под селекционен контрол 115 549 хиляди земеделски стопани са подали заявления за подпомагане през Кампанията за директни плащания 2016 г., съобщават от земеделското министерство. По схемите за плащания на площ 61 666 кандидати са заявили над 3,7 милиона хектара. За сравнение през 2015 г. общият брой …

 • 28 юни

  По схемата за памук преведоха почти 4 млн. лв. на 60 производители

  Държавен фонд „Земеделие“ преведе 3 858 600 лева по Схемата за специално плащане за памук днес. Субсидии са изплатени на 60 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури. Изискване към кандидатите в …

 • 28 юни

  На Вашето внимание: Допълнителен списък с отхвърлени проекти по „Ново работно място 2015“

  Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на втория краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Ново работно място“. Кандидатите имат право на …

 • 28 юни

  Отчетът на ДФ „Земеделие“ показа, че през 2015 г. фермерите са получили над 2.6 млрд. лв.

  ДФЗ

  През 2015 г. ДФ „Земеделие“ е изплатил 1 343 315 943 лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и 1 311 165 970 лв. като директни плащания, показва годишният отчет на фонда – Разплащателна агенция, одобрен днес от правителството. През миналата година са подписани 1043 договора по седем мерки за …

 • 28 юни

  Плащанията по мярка 10 – „Агроекология и климат” ще бъдат изпълнени до 10 Юли.

  До 10 Юли ще бъдат преведени плащанията по мярка 10 – „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020. Понастоящем се извършват плащания по схемата за млади земеделски стопани, като до 24 Юни са преведени около 1 млн. лева. Изплащането на сумите по програмата за дребните земеделски стопани приключва на 30 Юни …

 • 28 юни

  До 1 август браншовете могат да поискат промени в обвързаните плащания

  Срокът за промяна на условията за разпределяне на обвързаната подкрепа е до края на юли според Общата селскостопанска политика, припомнят от Националната овцевъдна асоциация. Министерството на земеделието и храните съобщи преди време, че след приключване на кампанията по директните плащания в края на юни, ще изготви анализ за ефекта от …