Начало / 2017 / ноември

Monthly Archives: ноември 2017

ноември, 2017

 • 29 ноември

  Съобщение на ЕК: Модернизиране и опростяване на ОСП при запазване на двата стълба

  Бъдещето на прехраната и селското стопанство — за гъвкава, справедлива и устойчива обща селскостопанска политика Опростените правила и по-гъвкавият подход ще гарантират, че с общата селскостопанска политика (ОСП) се постигат реални резултати — подпомагат се земеделските стопани и се насърчава устойчивото развитие на селското стопанство в ЕС. Това са възловите …

 • 29 ноември

  Земеделци и тютюнопроизводители ще се осигуряват на минимум 350 лв. догодина

  Минималният осигурителен доход за земеделски производители и за тютюнопроизводители ще бъде от 1 януари 2018 г. 350 лв. Тази година той бе 300 лева, а първоначалното предожение на финансовия министър Владислав Горанов бе от догодина минималният доход да стане 480 лева. Предложението на депутата от левицата Светла Бъчварова за 350 лева минимален праг бе …

 • 29 ноември

  НАЗ открива на 30 ноември Седмия си национален Агро семинар

  Седмият Национален Агро Семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) ще бъде открит утре, 30 ноември 2017 г., от 13.00 ч. в Гранд Хотел Пловдив в Пловдив. Двудневният форум ще бъде под надслов „Хоризонти пред българското зърнопроизводство“ с фокус върху бъдещите перспективи в сектор Зърнопроизводство и този контекст е обединяващ за …

 • 29 ноември

  Законът за подпомагане на земеделските производители мина на първо четене

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията предвиждат производствата по инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони вече да се провеждат чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). Проектните предложения по …

 • 28 ноември

  Близо 5 млн. лв. получават ветеринари за изпълнение на програмите за профилактика и надзор на животни

  ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управителния съвет да предостави 4 993 904 лв. за извършени мероприятия по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за периода 1юли. …

 • 28 ноември

  ДФ „Земеделие“ компенсира фермери с 1,045 млн. лв. заради бедствия през 2017 г.

  На заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА е взето решение за предоставяне на финансов ресурс от 1 044 775 млн. лева за компенсиране на щети причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г. За доплащане по схемата Помощ за компенсиране на щетите …

 • 28 ноември

  Проекти със субсидия от 3,5 млн. лв. по мярка 4.1 трябва да отпаднат, за да се класират получилите 35 т.

  Млад фермер 2014-2020

  Досега са премахнати условните клаузи в договорите на кандидати с 38 и 37 точки, вече има ресурс и за проектите, събрали 36 точки Със Заповед № РД 09-756 от 04.10.2016 г. беше определен бюджет за сключване на договори „под условие” над бюджета за кандидатите от първия прием /14.04.2015 г. – …

 • 28 ноември

  Евросубсидиите на площ – през декември. МС одобри прехвърлянето на 180 млн. лв.

  Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. Целта е да се гарантира превеждането на базовото плащане на площ през месец декември на земеделските производители. С предложените актуални разчети се компенсира пълният обем на плащанията чрез пренасочване на средства в размер на 180 …

 • 28 ноември

  Секторите, в които може да извършвате производствени дейности по подмярка 6.4.

  Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, през настоящия програмен период 2014-2020г., ще се осъществява по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020)  и е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. По подмярката се предоставя …

 • 27 ноември

  Износът на животни за Турция ще се възобнови догодина

  Износът на животни към Турция ще се възобнови в началото на 2018 г. Той бе спрян през 2012 г., като изключение се допускаше само за разплодните животни. Добрата новина бе съобщена днес на съвместна пресконференция, дадена от земеделския министър Румен Порожанов и турския му колега Ахмет Ешреф Факъбаба. Най-напред ще …