Начало / Акцент Евро Финансиране / Кои европейски програми ще се отворят за бизнеса през 2016 г.

Кои европейски програми ще се отворят за бизнеса през 2016 г.

Камелия Димитрова

Автор: Камелия Димитрова, мениджър в консултантска компания Novek

Една от най-силните години на еврофондовете за бизнеса се очертава да бъде 2016 г. Тази година ще има възможности за кандидатстване по най-масовите и стимулиращи предприемачеството инициативни схеми. След огромния интерес и многобройните инвестиционни проекти, които бяха подадени през 2015 г., няколкократно превишаващи бюджетите по отворените процедури, одобрените проекти по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), ще започнат своето изпълнение през 2016 г.

В българската икономика ще навлязат инвестиции на стойност над 500 млн. евро, като в тази сума са и мерките по Програмата за развитие на селските райони.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК) ще се отворят редица значими процедури за бизнеса. Това са схемите за разработване и внедряване на иновации; за енергийна ефективност – както за малки и средни предприятия, така и за големи предприятия; за „Развитие на управленския капацитет на МСП“, която се очаква да стартира през месец май, и в която ще има възможност да се кандидатства за разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление.

През месец януари успешно стартира процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, която ще финансира проекти, внедряващи иновации, в секторите ИКТ и информатика; Мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии. Големи предприятия ще могат да кандидатстват за повишаване енергийната ефективност, през месец октомври по едноименната процедура от ОПИК. Месец декември ще бъде отворен за прием по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която ще доведе до нарастване дела на предприятията, разпространяващи иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на същите.

В началото на година (месец януари) ще стартира масовата и дългоочаквана схема по ОП „Развитие на човешки ресурси”– „Добри и безопасни условия на труд”, която, както се разбира и от самото заглавие, е насочена към увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд. Там финансирането е до 200 000 Евро, като безвъзмездната финансова помощ се предоставя в размер от 100 % от одобрените за финансиране разходи.

През месец март се очаква да стартира и друга дълго чакана процедура, а именно „Обучения за заети лица”, насочена към повишаване квалификацията на заети служители/работници и осигуряване възможност за обучения по чужд език и дигитална компетентност.

С подобна насоченост е и процедура „Специфични обучения за заети лица”, която цели повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и създаване на устойчива заетост, чрез предоставяне възможности за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор.

Изготвянето и управлението на проект е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнение. В едно изречение, подготовката на проектна документация включва разработването на бизнес план, апликационна форма и бюджет, спрямо изискванията на финансиращата програма. Независимо от желанията, идеите и убежденията на кандидатите, всяка програма или схема има заложени определени строги критерии и изисквания. Допускането на стандартни грешки; неспазване на някое от изискванията или грешно попълнени декларации или бюджет могат да бъдат фатални и да доведат до отхвърляне на проекта.

Препоръчително е кандидатите да се обърнат към екип от специалисти, които са наясно с всички процеси и етапи, през които се преминава, за да бъде постигната крайната цел, а именно одобрението на проекта, доброто му управление и изплащане на субсидията в рамките на заложените срокове.

ВИЖ СЪЩО

Заради инфлуенцата у нас: ЕК иска да създадем рестриктивна зона, обхващаща 3 области

До средата на ноември в страната има 26 огнища на птичи грип, заразени са 1 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.