Начало / Евро Новини / 82 858 124 лв. предоставя Оперативна програма „Регионално развитие“ туристическите атракции

82 858 124 лв. предоставя Оперативна програма „Регионално развитие“ туристическите атракции

От 30.06.2009 до 16.00 часа на 4 септември 2009 г. 148 общини ще могат да кандидатстват по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Схемата е по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 82 858 124 лв. От тях 70 429 405 лв. са съфинансиране от Европейския Фонд за регионално развитие, а 12 428 719 лв. са национално съфинансиране.

Схемата ще подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Развитие на природни, културни и исторически атракцииреставрация, консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.

Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове)

Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт)

Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

ВИЖ СЪЩО

На вниманието на кандидати по ПРСР: Индикативен график за прием на заявления за подпомагане за 2017 г. – част I

Имате идея – сега е времето да започнете подготовка за реализацията й. До края на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.