Евро Новини

19.10.2009

НАРЕДБА – Изменение по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

img439

На основание чл. 29, ал. 1 от Наредба № 8 от 03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Модернизиране на земеделските стопанства» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (Наредба № 8 )

Одобрявам:

/Д-р Мирослав Найденов

Министър на земеделието и храните/

З А П О В Е Д

01-РД/1598/16.10.2009г.

На основание чл. 29, ал. 1 от Наредба № 8 от 03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Модернизиране на земеделските стопанства» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (Наредба № 8),

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Да спре приемът на заявления за подпомагане по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), считано от 02.11.2009 г., с изключение на проектите по Мярка 121, описани в т. 2 от настоящата Заповед.
 2. Да продължи приема на заявления за подпомагане за инвестиции по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР, за които са определени гарантирани бюджети, съгласно чл. 25, ал.1 от Наредба № 8, а именно:

а) за прилагане на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници (обн. ОВ L 375, 31.12.1991 г., и Българско специално издание: глава 15, том 02);

б) за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;

в) за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства, от секторите извън сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;

г) за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г. и Българско специално издание: глава 15, том 02).

 1. Периода на прием на заявления за подпомагане по т. 2 и бюджета за този период да е съгласно Заповед № 1291/31.08.2009г.

Източник: “Министерство на земеделието и храните”

На основание чл. 29, ал. 1 от Наредба № 8 от 03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Модернизиране на земеделските стопанства» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (Наредба № 8)


За автора

Ивайло Здравков
Ивайло Здравков е председател на Българска Асоциация на Бенифициентите по Европейски Програми (БАБЕП) и основател на консултантска компания ЕНПРОМ. Участвал е в изработването и управлението на някой от най-големите частни проекти, финансирани по линия на Европейските фондове.
 
 

 
4.1_Start

Стартира мярка 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства

По време на първия предварителен Комитет за наблюдение по ПРСР 14-20 г. бяха приети критериите за одобрение на проекти по мярк...
от Ивайло Здравков
6

 
 
Mlad_fermer_2014-2020

Млад фермер (НЕ) само за младите фермери

Когато говорим за Млад фермер през новият програмен период 2014-2020 трябва да имаме предвид, че възможностите младите фермер д...
от Ивайло Здравков
2

 
 
farm

Искам да направя ферма – по коя мярка да кандидатствам?

Новият програмен период 2014-2020 дава няколко възможности на земеделските производители, както и на тези, които желаят да се за...
от Ивайло Здравков
14

 

 
СПО

Какво означава Стандартен Производствен Обем (СПО) и как се прилага

През стария програмен период 2007-2013 размерът на стопанството се изчисляваше във вече познатите ви икономически единици, кат...
от Ивайло Здравков
1

 
 
МЗХ

Какви са изискванията към земеделските площи за получаване на субсидия?

За да се приеме, че дадена земеделска площ е допустима за подпомагане, чрез директни плащания или по мерки от ПРСР, върху нея ...
от Ивайло Здравков
0

 

 1. Невена Димитрова

  Здравеете,
  предполагам Това не са изменения в Наредбата както пише в заглавието на статията, а Информация за временно спиране на приема на проекти в изпълнение на чл.29 -15 дни са задължени МЗХ да обяват спирането-възобновяване на приема на документи по Мярката.
  Успешен ден


 2. Искра Николова

  Здравейте,

  имам намерение да създам маслинова градина от 28 дка в Петричко, разполагам със собствена земя,може ли да ме ориентирате дали мога да кандидатствам по Програмата за развитие на селските райони. Маслинената култура подпомага ли се по тази програма. Благодаря Ви предварително за информацията и с пожелание за успешна 2010 година!

  Искра Николова


 3. Ivaylo

  Здравейте Искра,

  Към този момент невиждам програма, която може да финансира създавана на маслинова градина. До колкото знам маслиновите насаждения в България са все още екзотика и няма как да се финансират по действаща програма на ЕС.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg


 4. Полина П. Памукова

  При одобрен проект по Мярка 121,вкойто проект е отказано финансиране но определена дейност /напр. капкаво на напоявяне / може ли да се кандидатсва отново ,като се направят нужните корекции ,като същият бенефициент кандидатства само с прект за капково напояване на същите дка?


 5. Иавайло Здравков

  Здравейте Полина,

  Без да сме се запознали в детайли с вашия случай, както и рецензията на оценъчната комисия по Мярка 121 не мога да Ви кажа нищо конкретно.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg


 6. Росица

  Нова ми е тази материя, но искам да кандидатствам през 2010г за закупуване на трактор или техника за обработка на земеделска земя /предимно с царевица и жито/.
  Бихти ли ме упътили кои нормативни документи се отнасят за 2010 да се запозная с тях.


 7. Иавайло Здравков

  Здравейте Росица,

  Вие трябва да кандидатствате по Мярка 121 (на база това което сте ми описали, което не е много) към програма „Развитие на селските райони”, но самата мярка все още е затворена за прием на документи, но към момента не се знае точно кога през тази година ще отвори, тъй като в момента се обработват проектите от предходната година.

  Това е линк към наредбата по Мярка 121: http://enprom.bg/dokumenti

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bg


 8. Здравейте искам да попитам как мога да кандидаствам за направа на ферма за крави по коя мярка трябва да подам документи и какви точно трябва да са те . Започвам от нулата и трябва да закупя обор и животни .Ако някой може да ми помогне с някякви съвети каквито и да са те нека пеше ще му бъда много благодарен може да пишете и на skype: mirko-playboy . На всички благодаря предварително


 9. atanas

  Здравейте искам да попитам как мога да кандидаствам за направа на ферма за крави ili ovce по коя мярка трябва да подам документи и какви точно трябва да са те . Започвам от нулата и трябва да закупя обор и животни


 10. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Атанас,

  Моля първо да се запознаете със следния материал в нашия форум и след това ако има нещо не ясно ще го коментираме.

  Виж тук: http://www.finansirane.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=95

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЗДРАВКОВ – консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД, http://www.Enprom.bgLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>