Анализи и статии

28.01.2012

Защо да инвестираме в ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ?

производство на пелети от дървесина

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме в ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ, и смело можем да кажем, че те са повече от благоприятни:

 • Производството на пелети попада в сектор ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници), който е един от основните приоритетни на ЕС;
 • Сериозното финансиране от програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123;
 • Българският пазар е слабо развит, що се отнася до на търсенето на качествени пелети;
 • Липсата на истински фабрики за производство на пелети (основно има фабрики от типа „събери чарк“), което води до дефицит на пазара за качествени пелети;
 •  Неограничения пазар извън територията на България;
 • Все по-голямото нарастване на потребителите на пелети с цел отопление;
 • Ограничаване на хотелите в курортните комплекси да използват дърва за огрев, което води до преминаване на пелетно отопление;
 • Нисък разход за отопление;
 • Кредитиране по „Енергийна ефективност“  за закупуване на котли за пелети;

Нека да разгледаме защо е толкова добра инвестиция!

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЕЛЕТИ е сериозно финансирано по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123, която е една от най-големите за програмата не само като бюджет, но и като максимално финансиране на проект, което може да достигне и до сумата от 4 000 000 евро.

Трябва да знаете, че когато предприемете това начинание получавате 50% безвъзмездна помощ. Имайте предвид, че ако производството е предвидено да прави основно дървесни пелети, то имате ограничение до 200 000 евро на субсидията, които са напълно достатъчни да инсталирате цялата производствена линия (Белачка за кори, Цепачка за трупи, Дробилка, Сушилня с горелка за трици и горивна камера, Чукова мелница, Пелетираща преса, Охладител-обезпрашител, Опаковачна машина)., ако обаче използвате суровина различна от дървесина (енергийни култури, слама, шрот), то тогава финансирането на  вашия проект може да бъде на стойност 4 000 000 евро. 

Допустимите разходи по Мярка 123 в частност (производство на пелети) са както за изграждане на производствени помещения така и за оборудване на производство и превозни средства, които са пряко свързани с него, например мотокари и/или други такива.

Какво трябва да знаем при подготовката на проектната документация

Целият цикъл при подготовката на един проект за финансиране по Мярка 123 може да бъде разделен на три основни етапа:

 1. A.     Подготовка на задължително прилежащата проектна документация, както и подготовката на самия бизнес план + финансова обосновка;

a)     Това е старта! Основните акценти тук са проектирането на самото пелетно производство, разработката на бизнес плана, както и няколко много важни задължително прилежащи документи, а те са както следва:

 •  При кандидатстване за производство на биоенергия за продажба кандидатът представя предпроектно проучване;
 • Кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база и пазарен потенциал за първата прогнозна година от бизнес плана:

 

-       Кандидатът показва предпроектно проучване, когато се изгражда ново производсвто;

-       Кандидатът е осигурил най-малко 50 на сто от суровините за първата прогнозна година от бизнес плана;

-       Кандидатът е осигурил реализация на най-малко 50 на сто от готовата продукция за първата прогнозна година от бизнес плана

Друг важен момент е самата финансова обосновка към бизнес плана – Защо? Има тънкости, с които трябва да се съобразите при изчисленията – тук всяка грешка е ФАТАЛНА, допуснете ли я, знайте че проектът Ви бива отхвърлен моментално (Много хора, които са я допускали могат да потвърдят).

 1. B.     Десетдневка 

b)     Ключов момента за достигане до финала! Когато проектът Ви пристигне в ЦУ (Централно управление) и бъде разпределен на конкретен експерт, той започва да го оценява, възникват определени спорни моменти по самия проект, за които той ще иска допълнително разяснение по определени части на бизнес плана, които не  разбира, както и подмяна на определени документи и/или корекции по тях. Когато състави списък с разяснителни въпроси, той бива изпратен до вас и Вие имате 10 дена да върнете исканата информация и/или документи на съответния експерт. Ако Вие не може да се справите в конкретния срок, проектът Ви бива отхвърлен. Както и ако подадете грешна информация, проектът Ви също бива отхвърлен. Ако има определени документи, които изискват повече от десет дена срок за набавяне, има начини да се удължи при определена процедура!

 

 1. C.     Подписване на договор с ДФЗ (Държавен Фонд Земеделие) и започване на изпълнението на проекта по заложените дейности, както и неговото управление.

 

Разковничето! След като сте подписали договор с ДФЗ започва реалното изпълнение на дейностите заложени по проекта, както и осигуряване на авансово плащане за неговото започване. Акцентът тук е правилното отчитане на проекта, което означава, че си гарантирате безпроблемното финансиране от страна на програмата. Тук пак има роля консултанта, който следи и подготвя коректно необходимата документация. – Защо? Всяко своеволие и/или грешно подадена информация води до „отрязване“ на конкретния одобрен разход! И той си остава за ваша сметка. Имайте предвид, че може да подменяте вече одобрени подизпълнители за СМР частта, както и за другите заложени дейности, но за да стане това си има определени правила, с които трябва да се съобразите, и така да бъдат подготвени съответните обосновки, че те да докажат истинността на наложените промени.За автора

Ивайло Здравков
Ивайло Здравков е председател на Българска Асоциация на Бенифициентите по Европейски Програми (БАБЕП) и основател на консултантска компания ЕНПРОМ. Участвал е в изработването и управлението на някой от най-големите частни проекти, финансирани по линия на Европейските фондове.
 
 

 
Mlad_fermer_2014-2020

Млад фермер (НЕ) само за младите фермери

Когато говорим за Млад фермер през новият програмен период 2014-2020 трябва да имаме предвид, че възможностите младите фермер д...
от Ивайло Здравков
0

 
 
farm

Искам да направя ферма – по коя мярка да кандидатствам?

Новият програмен период 2014-2020 дава няколко възможности на земеделските производители, както и на тези, които желаят да се за...
от Ивайло Здравков
3

 
 
СПО

Какво означава Стандартен Производствен Обем (СПО) и как се прилага

През стария програмен период 2007-2013 размерът на стопанството се изчисляваше във вече познатите ви икономически единици, кат...
от Ивайло Здравков
0

 

 
МЗХ

Какви са изискванията към земеделските площи за получаване на субсидия?

За да се приеме, че дадена земеделска площ е допустима за подпомагане, чрез директни плащания или по мерки от ПРСР, върху нея ...
от Ивайло Здравков
0

 
 
Raspberries05

Инвестиция с вкус – отглеждане на малини

Малината (Rubus idaeus) е полухраст от семейство Розоцветни (Rosaceae), достигащо до 2 метра височина – с многогодишно коренище и с неп...
от Ивайло Здравков
0

 

 1. Ангел Цветанов

  Как може да се кандидатства по програмата за производство на пелети ! Можете ли да ми разясните за предпроектното проучване !


  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   Здравейте Ангел,

   Предпроектното проучване е задължително, когато се изгражда ново производство и е задължителен изискуем документ при входиране на проектното предложение. Най общо казано това проучване показа ситуацията на пазара, както към настоящия момент, така и като тенденция на този вид бизнес за напред.

   За повече и по детайлна информация заповядайте при нас!


 2. Ваня Нондова

  Здравейте! Очаква ли се финансиране по мярка 111? може ли ЦПО /Център за професионално обучение/,лицензиран от НАПОО, да провежда обучение , ако не притежава лиценз за посочените в Наредбата специалности?


 3. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Ваня,

  Трябва да има лиценз по специалността по която ще преподава


 4. Daniela

  Здравейте!

  Със съпруга ми планираме да инвестираме в закупуване на машини за производство на пелети от слама – растителен отпадък в случая.
  Интересува ме какъв е размера на субсидията, която можем да получим според условията на Програмата?
  Има ли някакви специфични изсквания към фирмата? Трябва ли да е в селски район?
  Кога се очаква да има прием на проекти през 2012 г. за такъв тип инвестиция?

  Благодаря предварително за отделеното внимание.


  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   Здравейте Даниела,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за исканата от вас дейност по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123. Самата Мярка не изисква дейността да се развива на територията на приоритетна общини при условие, че неучаствате за закупуването на земя и/или сграда.

   По Мярка 123 може да бъдат усвоени до 4 000 000 евро, при положение, че използваната суровина за производство на пелети е различна от дървесина.

   Прозореца за набиране на проектни предложения се очаква да отвори през месец юни тази година, което означава, че трябва да започне подготовката, както на задължително прилежащата документация, така и по подготовката на самия бизнес план.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!


 5. Силвия Коленцова

  Здравейте!
  Силно ме заинтригува това което прочетох. Със съпруга ми имаме фирма за дърводобив и от доста време обмисляме варианта за производство на палети.Моля за връзка с Вас


  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   Здравейте Силвия,

   Това са нашите координати:
   България, 1000 – София,
   Ул. “Шарл Шампо” Блок № 18 Офис: 1
   Тел: +359 (0)2 489 69 59
   Ивайло Здравков
   Тел: +359 (0)898 471 093

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!


 6. РГеоргиева

  здравейте , моля за Вашите координати


  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   България, 1000 – София,
   Ул. “Шарл Шампо” Блок № 18 Офис: 1
   Тел: +359 (0)2 489 69 59
   Ивайло Здравков
   Тел: +359 (0)898 471 093


 7. Християн Господинов

  Здравейте,

  Споменахте че за производство на пелети може да се получи 50 % безвъзмездна помощ, това ли е максималния дял от инвестицията която се финансира при одобрение на проекта ? Съществува ли изискване цехът да бъде разположен извън населено място с оглед високи нива на шум и запрашеност.

  Благодаря предварително.


  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   Здравейте Християн,

   Финансирането по Мярка 123 за изграждане на пелетна инсталация е 50% на 50% (субсидия спрямо съ финансиране)

   Що касае отстоянието, това се определя по чисто законово спрямо конкретното производство.


 8. Diana

  Zdraveite jiveq i rabotq v 4ujbina no bih iskala da se varna v Balgariq imam li vse o6te vazmojnost da kandidatstvam po mqrka 123 za proizvodstvo na peleti ili za ceh za prerabotka na mlqko, dali 6te imam vreme da se spravq s dokumentite do krainiq srok blagodarq vi predvaritelno


  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   Здравейте Диана,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по Мярка 123 от програма „Развитие на селските райони“ . За тази година прозореца за набиране на проектни предложения се очаква да отвори през месец юни, което означава, че ако искате да входираме проекта тази година работата по него трябва да започне колкото се може по скоро.


 9. venelin spasov

  Zdravko, imam nqkolko vaprosa kam teb:
  1 ima li mqrka po koqto bezvazmeznata pomosht da e 100%
  2 po tazi mqrka 123 sled kato te udobrat tezi 50% avansovo li ti gi davat ili poetapno
  3 nakratko shte ti obqsnq s kakvo razpolagam i ti da mi kajesh kakvi sa mi shansovete da izgotvq proekt koito da bade udobren.
  moje bi nai osnovnoto e che imam nasajdeniq ot 35 dekara “Miscantus Giganteus”- slonska treva (4m visoka 19 megajala energiinost s mn po nisko sadarjanie na sqra i pepel ot darvesinata koqto v proces na vegitaciq fotosintezira i proizvejda kislorod v desetki pati poveche ot kolkoto shte zamarsi pri izgarqneto i) koqto sam zasadil predi 2g i sega shte se prezasajdam na 300 dekara. sashto taka maika mi ima zavid koito e bivsha soc mandra (39 dek plosht s 2000-3000 rzp skladove i admistrativna chast) kak moga da gi sachetaq tezi dve neshta i da vzema da drapna edni 4 milioncheta da si nakupq mashini za prerabotka i da napravq remont na sgradite koito sa v iskluchitelno losho sastoqnie.
  ako mislish che imam nqkakav seriozen shans pishi mi ili mi se obadi na 0887113955-venelin


 10. Калина Колева

  Здравейте,

  интересувам се мога ли да кандидатствам по някоя от мярките на ПРСР с проект за създаване на нова овощна градина от 18 дка от ябълки и круши. Отбелязвам, че градината ще е нова – разполагаме с празна земя, направени са всички предварителни почвени анализи за доказване на пригодността на земята. Какви инвестиции ще се признаят по програмата относно поректа за изграждането на новата овощна градина. Предварително Ви благодаря


  • Ивайло ЗДРАВКОВ

   Здравейте Калина,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 при положение, че покриете основните изисквания за допустимост, а именно:

   Да сте регистриран земеделски производител;
   Да имате оборот от земеделска дейност за предходна година минимум 3 500 евро;
   Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица.

   Имайте предвид следното: Тази година основно ще се отпускат средства за био производство, което означава, че насажденията трябва да бъдат био ориентирани, като е необходимо Вие да имате подписан договор с сертифицираща фирма за био производство.


 11. Петър

  Здравейте,
  Планирам да инвестирам в изграждане на предприятие за производство на пелети от дървесина. Интересува ме има ли все още прием на проектни предложения за финансиране на такъв тип дейност? Има ли възможност да се консултирам с Вас, характеристиките на определен имот, който евентуално бих могъл да закупя с цел изграждането на производствен цех?
  Благодаря.


 12. atanas

  Zdraveite iskam da popitam ima li kraen srok za kandidatstvane,po miarka 123 za proizvodstvo na peleti. blagodaria vi predvaritelno…………..


  • Ивайло Здравков

   Здравейте Атанас,

   За тази година мина прозореца за набиране на проектни предложения по Мярка 123. За другата година ще стане ясно към края на тази година, кога ще отвори прозореца за набиране на проектни предложения.


 13. Стефан

  Притежаваме сграда 270м2 ,статут-работилница и сушилня,може да се пригоди за производство на пелети.Търсим някой да се кооперираме!


  • Ивайло Здравков

   Здравейте Стефан,

   Всяка една сграда може да и се промени статута за производство на пелети. В зависимост от капацитета на линията и обемите на производство трябва да се определи и каква мощност трябва да има трафопоста. Разбира се има и куп други важни неща, които може да се коментират на среща при нас.


 14. Ваня 5535

  Въпросът ми към вас е следният:Одобрена съм по мярка 112 и преди 2 седмици потписах договор заложила съм на картофи сега мога ли да започна друга мярка ,по която да си обосновя цех и да произвеждам чипс от тази продукция , която гледам или като съм потписала договор за 112 нямам право 5 години !


 15. Сергей

  Добрый день.
  Инвестиции распространяются только на болгарских граждан? Или любая зарегистрированная в Болгарии компания может на них рассчитывать?
  Спасибо.


 16. Милена

  Здравейте г-н Здравков,

  Бихте ли ми казали, проект за производство на енергия от биомаса какъв размер субсидия може да получи по мярка 123….попада ли в графата на минимум до 200 000 евро.
  Знаете ли, кога се очаква да бъде отворена тази мярка и бихте ли се ангажирали с такъв проект.
  Благодаря предварително!


  • Ивайло Здравков

   Здравейте Милена,
   Когато суровината е различна от дървесина (био маса) то тогава субсидията е до 2 000 000 евро. При съотношение 50%/50%, като общата стойност на проекта не трябва да надвишава 4 000 000 евро. Възможно е сага март да отвори…до няколко дни ще стана ясно.


 17. Милена

  Благодаря Ви за отговора! Притеснението ми идва от там, че крайния продукт не фигурира в Приложение 1, което според наредбада е предпоставка за праг от 200 000 евро.


  • Ивайло Здравков

   Здравейте отново,

   По отношение на притеснението Ви, мога да кажа, че сме изискали официален отговор от ДФЗ, когато се използва био маса дали попада под обхвата на ограничението до 200 000 евро. И това, че изходния продукт го няма в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Имаме отговор, че е допустимо и не попада по ограничението до 200 000 евро.


 18. Милена

  Благодаря Ви много! Когато имаме готовност, ще се свържа с вас за среща в офиса Ви!

  Поздрави,
  МиленаLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>