Начало / Антоанета Станчева

Антоанета Станчева

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Социално включване в общността”

От днес е в ход общественото обсъждане на процедура за подбор на проект „Социално включване в общността” Днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели.   Допустими кандидати по процедурата са : Доставчици на социални услуги вписани в регистъра към Агенция за …

Виж още »

Отвори за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1″Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Дългоочакваната Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ отвори врати за прием на проектни предложения. Отворени са три отделни процедури : „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“; „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“; „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора …

Виж още »

Ако искаш да произвеждаш пелети или фураж си заслужава да посетиш тази конференция!

Конференция за пелети

  За първи път производител от такъв ранг ще организира техническа конференция в България съвместно с участието на една от най-добрите консултантски компании в сектора. В периода 12-13 04.2018 г. La Mec България в сътрудничество с La Meccanica Италия, организира техническа конференция в град Пловдив. За конференцията: На 12.04.2018г. конференцията …

Виж още »

Компании от 17 държави предлагат възможности за бизнес и инвестиции в ново оборудване

Броени дни остават до началото на ежегодните изложения и конференции ЕЕ &  ВЕ, Save the Planet и  Smart Cities (27-29 март, Зала 5, ИЕЦ, София), организирани от Виа Експо. Водещи компании от 17 държави предлагат възможности за дистрибуция, а други търсят контакти с представители на фирми от различни области на индустрията, общините, селското стопанство и частни …

Виж още »

Какви възможности ни предоставя Програма за морско дело и рибарство през 2018 година

В настоящия материал, ще Ви запознаем с мерките, които се очаква да отворят врати за прием на проектни предложения по Програма за морско дело и рибарство през 2018 година, а именно : През първото тримесечие се очаква да стартират две мерки : Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” …

Виж още »

Нова година, нови възможности по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

След като Министерство на земеделието, храните и горите  публикувана индикативната годишна работна програма по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 за 2018 година, вече имаме яснота кога ще отворят за прием дългоочакваните мерки, както за частни инвеститори, така и за общини, местни поделения на вероизповеданията и др., …

Виж още »

Публикуван е списък с проектните предложения предложени за отхвърляне на етап „Административна оценка“ по процедурите „Развитие на социалното предприемачество“ и „Подкрепа за предприемачеството“

В сайта на на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси е публикуван списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за Административно съответствие  и допустимост по процедурите „Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа за предприемачеството“ Всички кандидати, включени в Списъка могат писменно да възразят срещу предложението за отхвърляне пред ръководителя …

Виж още »

Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за  втори път обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.   В условията за кандидатстване по процедурата “ Насърчаване на предприемачеството“  са внесени …

Виж още »

Отворена е процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.  Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: Елемент А „Внедряване“ (задължителен) 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване …

Виж още »